Man tvättar händerna

Ebolavaccin utvecklas i snabbt spår

Den pågående Ebolaepidemin är mycket allvarlig och har sedan starten i mars orsakat tusentals människors död.

GSK har ett nära samarbete med WHO och amerikanska NIH (National Institute of Health), USA:s hälso- och sjukvårdsmyndighet om att ta fram ett vaccin mot Ebola. Bakgrunden är att GSK förvärvade bioteknikföretaget Okairos i maj 2013, som hade påbörjat utvecklingen av en vaccinkandidat. Sedan dess har GSK arbetat med amerikanska National Institutes of Health (NIH) för att utveckla denna som svar på Ebola-hotet.

Prekliniska studier har visat lovande resultat. Den första studien finns publicerad och går att läsa om här (”Chimpanzee adenovirus vaccine generates acute and durable protective immunity against ebolavirus challenge”).

De första friska volontärerna inkluderades i två fas 1-studier i USA och Storbritannien under september månad 2014 och snart utökas dessa med ytterligare fas 1-studier i västafrika. Den geografiska spridningen handlar bland annat om att kartlägga eventuella skillnader i immunsvaret mellan olika populationer. Läs mer om hur de olika faserna går till inom kliniska studier här.

Initiala data från fas 1-studien väntas bli klara i slutet av 2014 och slutgiltiga data från Fas-1 studien när det gäller vaccinets effekt och dess säkerhet förväntas komma under första delen av 2015. Parallellt kommer GSK påbörja tillverkningen av cirka 10 000 vaccindoser som, när fas-1 data är klara, omgående kan distribueras inom ramen för ett akut immuniseringsprogram främst till hälso- och sjukvårdpersonal och till andra riskgrupper.

Den framtida användningen för vaccinering i större omfattning kommer att bero på om vaccinkandidaten ger skydd mot Ebola utan att orsaka betydande biverkningar samt hur snabbt tillräckligt stora mängder kan tillverkas.