Internationella KOL-dagen 19 november

Den 19 november är det internationella KOL-dagen.

KOL, eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en av vår tids stora folksjukdomar och beräknas i Sverige drabba mellan 400 000 och 700 0001 personer. I hela världen lider 2102 miljoner människor av sjukdomen och världshälsoorganisationen, WHO, räknar med att KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen 20203.

Symptomen av KOL inkluderar andnöd, kronisk hosta och kronisk slemproduktion.
KOL beskriver ett sjukdomstillstånd som begränsar luftflödet i lungorna. Det kan inkludera både kronisk bronkit och emfysem. KOL är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom, som beror på inandning av skadliga ämnen. I Sverige är den absolut vanligaste orsaken till KOL rökning. KOL-patienters luftvägar blir allt trängre, så kallad luftvägsobstruktion, vilket leder till andningssvårigheter.

KOL diagnostiseras genom en kombination av att fastställa symtom och spirometritest. Testet mäter lungfunktionen, inklusive hur djupt en person kan dra andan och hur snabbt luft kan flöda in och ut ur lungorna. Den lungfunktionsnedsättningen som KOL orsakar är irreversibel i den bemärkelsen att patienten aldrig uppnår normala värden, varken spontant eller efter behandling. Sjukdomens förlopp är dock alltid behandlingsbar genom bland annat att sluta röka, medicinering och fysisk aktivitet.

Sjukdomssimulering

Det finns olika sätt att på pröva hur det känns att ha KOL. Ett sätt är att under två minuter andas enbart genom ett sugrör och samtidigt gå i en trappa. Den inskränkning i andningen som sugröret ger upphov till ger för en kort stund insikt i hur det är att ha sjukdomen.


1 1177 Vårdguiden
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/KOL---kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom/

2
World Health Organization
http://www.who.int/gard/publications/chronic_respiratory_diseases.pdf (öppnas i nytt fönster)

3 World Health Organization
http://www.who.int/respiratory/copd/en/