Hälsa for alla

Hälsa för alla

Som ett av världens största forskningsbaserade läkemedelsföretag har vi de resurser som krävs för att vara med och lösa stora hälsofrågor och därmed förbättra livskvaliteten för miljontals människor runt om i världen.

Vi arbetar särskilt med att få kontroll på eller helt eliminera sjukdomar som drabbar världens absolut mest fattiga och sårbara människor. Men det finns många svårigheter och hinder på vägen. Här kan du läsa mer om allt det arbete vi gör för att möta dessa utmaningar, för att i slutändan kunna bidra till bättre hälsa – för alla.