Våra samarbeten med patient- och intresseorganisationer 2015

På GSK är vårt kontinuerliga arbete med transparens väldigt viktigt. Som en del av detta offentliggör GSK alla de bidrag som företaget gav till patient- och intresseorganisationer i hela Europa under 2015. Alla länder publicerar sin information under samma dag varje år. 2016 blev det datumet 12 februari.

Du kan läsa mer om vårt åtagande som en ansvarsfull och värderingsbaserad affärsverksamhet här: Vårt beteende

I Sverige ökade bidragen under 2015 jämfört med 2014. Under 2015 samarbetade GSK med följande föreningar:

•Posithiva Gruppen
•Noaks Ark
•HIV Sverige
•1,6 miljonerklubben

Tillsammans fick de här föreningarna 822 550 kronor, vilket var en ökning med 24 procent mot förra året.

Läs mer på gsk.com