Våra samarbeten med patient- och intresseorganisationer 2016

På GSK är vårt kontinuerliga arbete med transparens väldigt viktigt. Som en del av detta offentliggör GSK alla de bidrag som företaget gav till patient- och intresseorganisationer i hela Europa under 2016. Alla länder publicerar sin information under samma dag varje år. 2017 blev det datumet 14 februari.

Du kan läsa mer om vårt åtagande som en ansvarsfull och värderingsbaserad affärsverksamhet här: Vårt beteende

I Sverige ökade bidragen under 2016 jämfört med 2015. Under 2016 samarbetade GSK med följande föreningar:


•    Posithiva Gruppen
•    Noaks Ark Syd
•    HIV Sverige
•    Reumatikerförbundet

Tillsammans fick de här föreningarna 884 945 kronor, vilket var en ökning med 7,6 procent mot förra året.

Läs mer på gsk.com