Miljönyheter

GSKs miljöstrategi fokuserar på tre områden: minska våra koldioxidutsläpp, vår vattenanvändning och det avfall vår verksamhet gör upphov till. Vi har satt upp ambitiösa mål om att till 2020 minska våra koldioxidutsläpp med 25 procent, vår vattenanvändning med 20 procent och halvera vår avfallsmängd.

Här kan du läsa mer om vad vi gör för att uppnå dessa mål, genom att förändra vårt sätt att forska fram, tillverka och distribuera våra läkemedel.