Strategi och ledning

Våra tre koncernövergripande strategiska prioriteringar är: skapa en diversifierad global verksamhet, leverera fler värdefulla produkter och förenkla vår affärsmodell. Att verka ansvarsfullt och i enlighet med våra värderingar är en självklar del i detta. Men vad innebär det i praktiken? Om det och andra företagsrelaterade nyheter kan du läsa här.