GSK återkallar ett parti av Theracough 20 mg/ml

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare återkallar omedelbart ett parti av Theracough 20 mg/ml, ett receptfritt läkemedel mot hosta, med batchnummer; U00754A (utgångsdatum feb 2022), efter att bolaget blivit medveten om en möjlig defekt på glasflaskorna som användes vid framställning av detta parti. Då defekten i värsta fall kan leda till att små glaspartiklar hamnar i flaskan har GSK valt att återkalla samtliga flaskor i berört tillverkningsparti.

Inga rapporter har inkommit om biverkningar relaterade till denna potentiella brist. GSK uppmanar konsumenter som har någon förpackning från det berörda partiet att sluta använda produkten och lämna in den till det apotek där de har köpt produkten eller om detta ej är möjligt, till närmaste apotek. Batchnumret finns angivet på flaskans etikett som ett serienummer med 7 tecken, i kombination mellan både bokstäver och siffror. Det är endast Theracough-produkter med batchnummer U00754A som berörs, inga andra partier eller Theracough-produkter påverkas.


Det defekta partiet var tillgängligt till försäljning från 6 juli på apotek. 194 flaskor har levererats från distributören till apotek men vi uppskattar att ett mindre antal kan ha nått slutkonsument.

GSK upptäckte defekten vid en rutinkontroll av produktionsprocessen och har med hänsyn till patientsäkerheten tagit initiativ till att återkalla produkten med batchnumret U00754A (utgångsdatum feb 2022). GSK har informerat Läkemedelsverket om det inträffade och bolagets beslut.

Om du som konsument har några frågor eller funderingar kontakta;
scanda.consumer-relations@gsk.com 
Telefon: 020-22 66 70

Som med alla läkemedel, skulle du må dåligt efter att ha tagit någon medicin ska du söka läkarvård.