GSK slutför transaktion med Novartis

GSK har den 2 mars tillkännagivit att den planerade tre- parts transaktionen med Novartis nu har slutförts.

Som ett resultat av transaktionen har GSK förvärvat Novartis globala vaccin- portfölj (exklusive influensavacciner) samt Novartis konsumentprodukter. Novartis har i sin tur övertagit GSK:s onkologi- och hematologi portföljer.

  • Läs mer om transaktionen på vår globala hemsida.
  • Läs pressmeddelandet från den 28 januari 2015 här.
  • Läs pressmeddelandet från den 26 november 2014 här.
  • Läs pressmeddelandet från den 22 april 2014 här.