Publicering av värdeöverföringar till sjukvården under 2016

Den 31 maj 2017 publicerar GSK i enlighet med EFPIAs och LIFs Etiska regelverk alla värdeöverföringar som gjorts till hälso-och sjukvården under 2016. Det betyder att du kan se alla betalningar som har gjorts till hälso- och sjukvården under förra året och även föregående år. Detta gäller både HCO (Healthcare Organisations – hälso- & sjukvårdsorganisationer) och HCP (Healthcare Professionals - enskild sjukvårdspersonal).

På GSK är transparens ett av våra värdeord och vi har en strikt ”inget samtycke, inget kontrakt”-policy. För att vi ska kunna publicera på individnivå behövs ett samtycke från HCPn i enlighet med personuppgiftslagstiftningen och vi skriver alltså bara kontrakt med de som samtycker med att dela med sig av informationen. Alla våra samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal ska helt enkelt vara tillgängliga.

Se alla värdeöverföringar som GSK Sverige gjorde under 2016: Disclosure of payments made to HCPs - Sweden

På LIFs hemsida hittar du alla överföringar från oss och de andra medlemsföretagen: LIF.se