Corporate responsibility

Ansvar

Som ett globalt hälso- och läkemedelsföretag känner vi det stora ansvar som vi har inom väldigt många områden och mot ett brett spektrum av aktörer. Vi strävar efter att leverera på vårt företags mission genom att utveckla innovativa produkter och förbättra tillgången för patienter runt om i världen.

Tydliga åtaganden

För oss är hur vi uppnår vår framgång lika viktigt som vad vi uppnår. Att försäkra oss om att verksamheten bedrivs utifrån våra värderingar är högsta prioritet. 2012 formulerade vi 23 åtaganden inom fyra olika områden vilka vi anser är centrala för ansvarsfullt företagande. Detta för att förtydliga vår ambition, men också för att sätta press på oss själva genom att se hur vi löpande levererar mot våra uppsatta mål. Det slutliga  målet är att möta globala hälsobehov i linje med våra värderingar och strategier.

De fyra områdena är Hälsa för alla, Vårt beteende, Våra medarbetare och Läkemedel och miljö. Du kan läsa mer om hur långt vi har kommit med våra åtaganden under respektive rubrik.

Läs mer om vårt ansvar

Hälsa for alla

Som ett globalt forskningsbaserat läkemedelsföretag har vi möjligheten att förbättra hälsan och livskvaliteten för miljontals människor runt om i världen. Vi utvecklar nya innovativa läkemedel och förbättrar tillgången till dessa för alla patienter, oavsett var i världen de bor.

Vårt beteende

Vi har satt våra åtagande för att försäkra oss om att våra värderingar genomsyrar hela verksamheten, inklusive hur vi forskar fram, utvecklar, säljer och marknadsför våra läkemedel.

Våra medarbetare

Våra metoder och policys på området är utformade för att skapa en inspirerande arbetsmiljö som uppmuntrar våra medarbetare att utvecklas som personer och uppnå sin fulla potential. Alla våra medarbetare ska känna sig uppskattade, respekterade och engagerade.

Läkemedel och miljö

Vi har satt ambitiösa mål för att hantera den inverkan på miljön som vår verksamhet och våra läkemedel orsakar genom att minska klimatutsläpp, vattenanvändning och avfall.