Corporate responsibility

Ansvar

Som ett globalt hälso- och läkemedelsföretag känner vi det stora ansvar som vi har inom väldigt många områden och mot ett brett spektrum av aktörer. Vi strävar efter att leverera på vårt företags mission genom att utveckla innovativa produkter och förbättra tillgången för patienter runt om i världen.

Tydliga åtaganden

För oss är hur vi uppnår vår framgång lika viktigt som vad vi uppnår. Att försäkra oss om att verksamheten bedrivs utifrån våra värderingar är högsta prioritet. 2012 formulerade vi 23 framåtblickande åtaganden grupperat i fyra olika områden, vilka vi pekat ut som centrala för ansvarsfullt företagande. Detta för att förtydliga vår ambition, men också för att sätta press på oss själva genom att se hur vi löpande levererar mot våra uppsatta mål. Det slutliga  målet är att adressera otillfredsställda globala hälsomål, i linje med våra värderingar.

Dessa fyra områden är:

Hälsa för alla

Utveckla nya innovativa läkemedel och förbättra tillgången till dessa för alla patienter oavsett var i världen de bor.

Vårt beteende

Säkra att våra värderingar genomsyrar hela verksamheten, inklusive hur vi forskar fram, utvecklar, säljer och marknadsför våra läkemedel.

Våra medarbetare

Skapa en inspirerande och stödjande arbetsmiljö som uppmuntrar våra medarbetare att utvecklas som personer och uppnå sin fulla potential.

Läkemedel och miljö

Hantera den inverkan på miljön som vår verksamhet och våra läkemedel orsakar, genom att minska klimatutsläpp, vattenanvändning och avfall.

Du kan läsa mer om hur långt vi kommit under respektive rubrik.

Läs mer om vårt ansvar

Hälsa for alla

Som ett global forskningsbaserat hälsoföretag har vi möjligheten att förbättra hälsan och livskvaliteten för miljontals människor runt om i världen.

Vårt beteende

Vårt åtagande att bedriva en genuint ansvarsfull och värderingsbaserad affärsverksamhet påverkar alla delar av verksamheten.

Våra medarbetare

Våra metoder och policys på området är utformade för skapandet av rätt arbetsplatskultur, i vilken alla våra medarbetare känner sig uppskattade, respekterade och engagerade.

Miljö

Vi har suttit ambitiösa mål för minskning av koldioxid, vattenanvändning och avfall genom hela vår värdekedja.