Hälsa for alla

Hälsa för alla

Som ett globalt forskningsbaserat hälsoföretag har vi möjligheten att förbättra hälsan och livskvaliteten för miljontals människor runt om i världen.

Vi strävar efter att ta itu med några av de största globala hälsoutmaningarna genom att adressera medicinska behov, göra våra läkemedel och vacciner mer tillgängliga och stärka vårdsystem.

Varje år rapporterar vi vilka framsteg vi har gjort inom våra åtaganden. Här presenterar vi en sammanfattning av de som relaterar till Hälsa för alla.

Våra åtaganden

 • Innovation för att möta stora medicinska behov

  Anpassa den öppna innovationsmodell inom FoU som i dagsläget används för sjukdomar i utvecklingsländer så att den går att tillämpa inom andra områden där behovet av medicinska behandlingar fortfarande är stort, som infektionssjukdomar och Alzheimers.

  Utveckling: Färdigt och löpande
  • Vi påbörjade det första projektet från vårt Africa NCD Open Lab i april 2016: titta på allvarlig astma i Östafrika.
  • Vi påskyndar utvecklingen av nya antibiotika, vår mest avancerade version har gått in sista fasen av klinisk prövning
  • Vi samarbetar kring demensforskning genom att stödja vetenskapliga partnerskap och nya finansieringsmekanismer för att påskynda forskningsprojekt. Vi har föreslagit en permanent "biopreparedness organisation" (BPO) för att utveckla vacciner för framtida framtida globala hälsorisker och även förbundit oss att stödja Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation.
 • Skapa läkemedel som bättre möter medicinska behov

  Fortsätta att bygga en portfölj av läkemedel som bättre speglar de medicinska behov som finns globalt, inklusive behoven hos de med sämre betalningsförmåga och bristfällig tillgång till sjukvård.

  Utveckling: Stora framsteg
  • En kommitté från Europeiska läkemedelsmyndigheten gav ett positivt vetenskapligt yttrande om vår antiseptiska gel som kan bidra till att förebygga navelsträngsinfektioner hos nyfödda.
  • Vi samarbetar med Bill & Melinda Gates Foundation för att utveckla termostabila vacciner för att förhindra endemisk sjukdom i heta områden.
  • Registrerade två våra inhalationsprodukter i ytterligare tre länder för att stödja tillgången.
 •  Förbättra tillgången till läkemedel och vacciner

  Bygga ut vår tillämpning av flexibel prissättning och innovativa affärsmodeller för våra receptbelagda läkemedel och vacciner för att kunna öka användningen bland de som i dag har minst möjligt att få tillgång till och betala för dessa.

  Utveckling: Stora framsteg

  • Vi samarbetar med DESANO Pharmaceuticals att möjliggöra produktion av våra HIV-läkemedel i Kina och ett antal utvecklingsländer; vi kommer inte längre söka patent för våra produkter i världens fattigaste länder för att möjliggöra för generikaföretag att tillverka sina versioner; vi har utökat vårt prisstopp i 10 år för länder som inte längre får Gavi-stöd.
  • Vi har åtagit oss att leverera flera av våra vacciner till lägsta pris till civila samhällsorganisationer som stöder flyktingar där regeringar inte kan hjälpa till.
  • Vi registrerar inte längre patent för läkemedel i de minst utvecklade länderna eller i låginkomstländer.
  • Viiv Healthcare förlängde också det befintliga licensavtalet med Medicines Patent Pool gällande formuleringen för vuxna för ett av våra HIV-läkemedel, vilket innebär att 94 % av de vuxna som lever med HIV i utvecklingsländer nu omfattas av licensavtal.
 • Minska barnadödligheten

  Fortsätta att investera i nyskapande sektoröverskridande samarbeten för att minska barnadödlighet.

  Utveckling: Stora framsteg
  • Genom vårt partnerskap med Rädda Barnen har vi nått över 2,6 miljoner barn i världens fattigaste länder.
  • Vi har belönat hållbara innovationer inom vården för att förbättra överlevnad för barn under fem år genom vårt årliga £1 million Healthcare Innovation Award.
  • I Burkina Faso infördes 2016 en banbrytande ny lagstiftning som erbjuder gratis vård för barn under fem år och gravida kvinnor. Detta efter många års arbete av Rädda Barnen med stöd från GSK.
 • Förstärka sjukvårdsinfrastruktur

  Fortsätta verka för att tillsammans med andra utveckla och stärka sjukvårdens infrastruktur, till exempel genom utbildning av sjukvårdspersonal. Vi räknar med att detta kommer förbättra tillgången till läkemedel för 20 miljoner fattiga människor år 2020, jämfört med 2012.

  Utveckling: Stora framsteg
  • Vi har fortsatt att återinvestera 20 procent av LDC-vinsten i 39 länder, utbildat 43 000 hälsovårdspersonal sedan 2009 och nått 17,5 miljoner personer sedan 2009.
  • Expanderat vår vårdpersonalutbildning även utanför de minst utvecklade länderna till andra länder i Afrika.
 • Förbättra tillgången till HIV-medicin

  Genom ViiV Healthcare fortsätter vi att förbättra tillgången till behandling för vuxna och barn som lever med HIV runt om i världen. Vi stödjer UNAIDS att nå sin 90-90-90-ambition till år 2020. Vi kommer också att arbeta med samhällen för att bekämpa stigma och diskriminering i samband med HIV.

  Utveckling: Stora framsteg
  • Viiv Healthcare förlängde sitt befintliga licensavtal med Medicines Patent Pool för den vuxna formulationen av ett av våra HIV-läkemedelför att täcka alla låginkomstländer.
  • FDA godkände den första generiska versionen av ett av våra HIV-läkemedel, tillverkad av Aurobindo Pharma, som nu kan göras tillgängligt för länder som omfattas av vår licens.
  • I december 2016 presenterade Viiv Healthcare positiva resultat från en fas III-studie av en HIV-behandling med två läkemedel, den första som utvärderade detta innovativa behandlingsalternativ.
 • Bekämpa malaria

  Bygga vidare på vårt 30-åriga åtagande att bidra till kampen mot malaria, genom fortsatta investeringar i FoU och samarbeten med externa aktörer i de berörda länderna.

  Utveckling: Stora framsteg
  • Vi fick ett positivt vetenskapligt yttrande från Europeiska läkemedelsmyndigheten för våra malariakandidatvaccin för barn i åldern sex veckor till 17 månader.
  • 2016 bekräftade WHO att finansiering finns för att möjliggöra pilotimplementering av vår malariakandidatvaccin i tre områden i Afrika under 2018.
  • Vi har lanserat ett nytt partnerskap värt £22 miljoner tillsammans med Comic Relief för att bekämpa malaria i fem endemiska länder.
 • Kontrollera och utrota tropiska sjukdomar

  Hjälpa till att kontrollera och utrota tio försummade tropiska sjukdomar (inklusive utrotning av lymfatisk filariasis (elefantasis)), vilka tillsammans berör omkring 1,4 miljoner människor, till år 2020 genom fortsatta forskningsinvesteringar, donering av stora mängder läkemedel samt sponsring av London Declaration on Neglected Tropical Diseases.

  Utveckling: Stora framsteg
  • Behandlat över 760 miljoner människor med över 902 miljoner tabletter för att eliminera lymfatisk filariasis och kontrollera inälvsmask.
 • Utrota polio

  Fortsatt stödja WHOs mål att helt utrota polio till år 2018, genom att tillhandahålla vacciner till UNICEF tills målet är nått.

  Utveckling: Stora framsteg
  • Vi levererade 470 miljoner doser av oralt poliovaccin under 2016, och sedan 1988 har vi bidragit med över 16 miljoner doser.
  • Vi har också investerat i en poliovaccinanläggning i Belgien.

Du kan läsa mer om vad vi gör inom området Hälsa för alla på GSK.com.