Hälsa for alla

Hälsa för alla

Som ett globalt forskningsbaserat hälsoföretag har vi möjligheten att förbättra hälsan och livskvaliteten för miljontals människor runt om i världen.

Genom investeringar i forskning och utveckling och genom samarbeten med andra, hittar vi innovativa sätt att lösa stora hälsoproblem. Vi förbättrar tillgängligheten till våra läkemedel, oavsett var det finns betalningsförmåga. Vi arbetar också för att få kontroll på eller helt eliminera sjukdomar som påverkar världens mest fattiga och sårbara människor.

Våra åtaganden

2012 formulerade vi 23 framåtblickande ansvarsåtaganden grupperat i fyra olika
områden, vilka vi pekat ut som centrala för ansvarsfullt företagande. Detta dels för att
förtydliga var ambition, men också sätta press på oss själva genom att följa hur vi löpande levererar mot våra uppsatta mål. Nedan beskrivs våra åtaganden inom området Hälsa för alla och vad som har gjorts hittills inom varje åtagande.

 • Innovation för att möta stora medicinska behov
  Anpassa den öppna innovationsmodell, som i dagsläget används för sjukdomar i utvecklingsländer, för att tillämpa denna inom andra områden där behovet av medicinska behandlingar fortfarande är stort, som flera infektionssjukdomar och Alzheimers. Ska vara genomfört 2015.

  Utveckling: Stora framsteg
  Vi har skapat världens första Open Lab för icke-smittsamma sjukdomar i Afrika.
  Tillsammans med andra läkemedelsföretag och forskare genomför vi en stor studie kring demensforskning . Fortsatt arbete med IMIs "New Drugs 4 Bad Bugs"- samarbete i samband med antibiotikaforskning.
 • Utveckla mindre temperaturkänsliga vacciner
  Investera i utveckling av vacciner som inte kräver konstant kylning, vilket skulle göra distributionen både enklare och billigare.

  Utveckling: Stora framsteg
  Investerat $1,8 miljoner i forskning för att möjliggöra en kritisk vätskekomponent som används i vår malariavaccinkandidat för att den ska förbli stabil i varmare klimat, i samarbete med Bill och Melinda Gates Foundation.
 • Skapa läkemedel som bättre möter medicinska behov
  Fortsätta att bygga en portfölj av läkemedel som bättre speglar de medicinska behoven i hela världen, inklusive behoven hos dem med sämre betalningsförmåga och bristfällig tillgång till sjukvård.

  Utveckling: Under vägs
  Vi har arbetat med partners för att utveckla en inhalerad form av oxytocin, som kan förhindra att kvinnor dör av graviditetsrelaterade orsaker och att göra om
  ett antiseptisk munvatten så att det kan användas för att minska nyfödda dödsfall.
 • Förbättra tillgången till läkemedel och vacciner
  Bygga ut vår tillämpning av flexibel prissättning och innovativ affärsmodell för våra receptbelagda läkemedel och vacciner, för att kunna öka användningen bland de som i dag har minst möjligt att få tillgång till och betala för dessa.

  Utveckling: Stora framsteg
  Vi har utökat vår differentierade prissättningstrategi för receptbelagda läkemedel samt vacciner, där vi ber länder att betala baserat på deras rikedom och förmåga att betala; vi har åtagit oss att frysa vaccinpriser för Gavi-länder i tio år.
 • Minska barnadödligheten
  Fortsätta investera i nyskapande sektoröverskridande samarbeten för att minska barnadödlighet.

  Utveckling: Under vägs
  Vi fortsätter vårt samarbete med Rädda Barnen, där vi har matchat anställdas
  donationer och insamlingar med £1 miljon, vi lanserade det andra Health Innovation Award, vi fick en överenskommelse med EMA för väg framåt för klorhexidingel och etablerade en Emergency Response workstream.
 • Förstärka sjukvårdsinfrastruktur
  Fortsätta verka för att tillsammans med andra utveckla och stärka sjukvårdens infrastruktur, till exempel genom utbildning av sjukvårdspersonal. Vi uppskattar att detta kommer förbättra tillgången till läkemedel för 20 miljoner fattiga människor år 2020, jämfört med 2012.

  Utveckling: Stora framsteg
  Vi återininvesterade £6 miljoner av vinsten i de minst utvecklade länderna för att stärka hälso- och sjukvårdssystemen där och samarbetar med  världshälsoorganisationen (WHO), International Telecommunication Union, Vodafone, Barclays och andra för att gå i bräschen för innovativa vårdleveranssystem.
 • Förbättra tillgången till HIV-medicin
  Genom ViiV Healthcare fortsätta att förbättra tillgången till behandling för vuxna och barn som lever med HIV runt om i världen. Vi kommer att hjälpa Världshälsoorganisationen (WHO) och FNs program mot HIV/AIDS (UNAIDS) att uppnå sina mål om att 15 miljoner människor globalt ska behandlas med bromsmediciner år 2015.

  Utveckling: Stora framsteg
  Ingått avtal med Medicines Patent Pool för att accelerera tillgång till generiska versioner av våra läkemedel för både vuxna och barn i länder där HIV -ördan är som störst.
 • Bekämpa malaria
  Bygga vidare på vårt 30-åriga åtagande att bidra till kampen mot malaria, genom fortsatta investeringar i FoU och samarbeten med externa aktörer i de berörda länderna.

  Utveckling: Stora framsteg
  Lämnade in världens första malariavaccinkandidat för godkännande som har fått Positive Opinion från EMA; startade fas III-studier för behandling av P. vivax malaria
 • Kontrollera och utrota tropiska sjukdomar
  Hjälpa till att kontrollera och utrota tio utpekade försummade tropiska sjukdomar (inklusive utrotning av lymfatisk filariasis (elefantasis)), vilka tillsammans berör omkring 1,4 miljoner människor, till år 2020 genom fortsatta forskningsinvesteringar, donering av stora mängder läkemedel samt sponsring av London Declaration on Neglected Tropical Diseases.

  Utveckling: Stora framsteg
  Donerat ytterligare 858 miljoner tabletter för att eliminera LF och behandla inälvsmask; gjort framsteg mot att identifiera en preklinisk kandidat för att bekämpa parasiten leishmaniasis genom vårt samarbete med University of Dundee och Wellcome Trust.
 • Utrota polio
  Fortsatt stödja WHOs mål att helt utrota polio till år 2018, genom att tillhandahålla vacciner till UNICEF.

  Utveckling: Under vägs
  Vi levererade 396 miljoner doser av oralt poliovaccin via Global Polio Eradication
  Initiative till de länder som mest behöver det, vilket innebär totalt över 16,2 miljoner doser under de senaste 25 åren.

Följ utvecklingen över hur vi levererar mot våra uppsatta mål på GSK.com.