Miljö

För att försäkra oss om att vi kan fortsätta leverera högkvalitativa läkemedel, vacciner och egenvårdsprodukter till patienter och konsumenter även i framtiden, måste vi skydda våra naturresurser och göra det nu. Vi har åtagit oss att hantera och minska vår miljöpåverkan av vår verksamhet genom hela produktens livscykel.

Vi har satt upp ambitiösa mål för minskning av koldioxid, vattenanvändning och avfall genom hela vår värdekedja – från utvinning av råmaterial och påverkan från våra laboratorier och fabriker till användning och återvinning av produkten som patienter och konsumenter slutligen använder.

Våra åtaganden

 • Koldioxid

  Vårt mål är minska vårt koldioxidutsläpp med 25% till 2020 (jämfört med 2010) samt att vara koldioxidneutrala genom hela vår värdekedja år 2050.

  Utveckling: Fortfarande mycket kvar att göra

  • På grund av Novartis-transaktionen ökade vårt totala koldioxidutsläpp från 17,8 miljoner ton CO2e 2014 till 20,3 miljoner ton CO2e 2015.
  • De direkta koldioxidutsläppen sjönk 2016, vilket innebär att den totala minskningen sjönk till 18% över sex år.
  • Vi fick betyg A i CDP:s klimatförändringsprogram.
 • Reducera vår vattenförbrukning

  Vårt mål är att minska vår användning av vatten med 20 procent till 2020 (jämfört med 2010).

  Utveckling: Stora framgångar
  • Minskade vår vattenförbrukning över hela verksamheten med 3% jämfört med 2015 (en minskning med 23% jämfört med 2010).
  • Vi fick betyg A i CDPs vattenprogram.
 • Reducera vår avfallmängd

  Vårt mål är att halvera mängden avfall vi skapar till 2020 (jämfört med 2010).

  Utveckling: Enligt plan
  • Producerade 4% mindre avfall under 2016 jämfört med föregående år.
  • Över 70% av våra tillverknings- och FoU-anläggningar skickade inte något avfall alls till deponi.

Du kan läsa mer om vad vi gör inom området Miljö på GSK.com.