Grönt landskap

Läkemedel och miljö

För att försäkra oss om att vi kan fortsätta leverera högkvalitativa läkemedel, vacciner och egenvårdsprodukter till patienter och konsumenter även i framtiden, måste vi skydda våra naturresurser och göra det nu. Vi har åtagit oss att hantera och minska vår miljöpåverkan av vår verksamhet genom hela produktens livscykel.

Vi har satt upp ambitiösa mål för minskning av koldioxid, vattenanvändning och avfall genom hela vår värdekedja – från utvinning av råmaterial och påverkan från våra laboratorier och fabriker, till användning och sophantering av produkten av patienter och konsumenter.

Våra åtaganden

2012 formulerade vi 23 framåtblickande ansvarsåtaganden grupperat i fyra olika områden, vilka vi pekat ut som centrala för ansvarsfullt företagande. Detta dels för att förtydliga vår ambition, men också sätta press på oss själva genom att följa hur vi löpande levererar mot våra uppsatta mål. Nedan beskrivs våra åtaganden på området Läkemedel och miljö.

 • Koldioxid
  Vårt mål är halvera vårt koldioxidutsläpp till 2020, baserat på 2010 års siffror samt att bli koldioxidfria genom hela vår värdekedja år 2050.

  Utveckling: Fortfarande mycket kvar att göra
  Längs vår värdekedja  har klimatpåverkan ökat med 2 %, främst beroende på fortsatt tillväxt i försäljningen av våra drivmedelsbaserade inhalatorer. De direkta koldioxidutsläppen minskade under 2015, vilket innebär en total minskning på 21% på fem år.

 • Vatten
  Vårt mål är att minska vår användning av vatten med 20 procent till 2020, baserat på 2010 års siffror.

  Utveckling: Stora framgångar
  Nådde
  vårt vattenmål för 2015 ett år tidigare än plan. Målet var att minska vår användning med 25 % sedan 2010 - för att spara över 15 miljoner m3, vilket är mer vatten än vi använder i ett helt år. Vi samarbetar med The Energy and Resource Institute för att utveckla vattenbesparingar i indiska ladsbygdssamhällen.
 • Avfall
  Vårt mål är att till 2020 halvera det avfall vi skapar, baserat på 2010 års siffror.

  Utveckling: Enligt plan
  Producerade 15 % mindre avfall under 2015 jämfört med föregående år. Över 60 % av vår tillverknings och FoU-platser har skickat noll avfall till deponi.

Följ utvecklingen över hur vi levererar mot våra uppsatta mål på GSK.com.