Corporate Responsibility – rapporter och publikationer

Vi rapporterar årligen om hur vi presterar på detta område, som en del i vårt åtagande att vara transparent med vår verksamhet.

 
Annual report

Vår Corporate Responsibility-rapport kan laddas ner som en interaktiv PDF, utformad för att du lätt ska kunna navigera och hitta den information du letar efter.

Ladda ner vår Corporate Responsibility-rapport 2013 (PDF)

 

Faktablad för våra fyra fokusområden:

Health for all

 Health for all (PDF)

Our Behaviour

 Our behaviour (PDF)

 

Our people

 Our people (PDF)

 

Our planet

 Our planet (PDF)