Varför GSK

Våra medarbetare

Att investera i våra medarbetare och de samhällen vi verkar, är en viktig del i att långsiktigt kunna nå framtida affärsmål. Våra metoder och policys är utformade för att skapa rätt arbetsplatskultur, där alla våra medarbetare ska känna sig uppskattade, respekterade, engagerade och inspirerande.

Ta reda på mer om en karriär på GSK.

Våra åtaganden

2012 formulerade vi 23 framåtblickande ansvarsåtaganden grupperat i fyra olika områden, vilka vi pekat ut som centrala för ansvarsfullt företagande. Detta dels för att förtydliga vår ambition, men också för att sätta press på oss själva genom att följa hur vi löpande levererar mot våra uppsatta mål. Nedan beskrivs våra åtaganden på området Våra medarbetare.

 • Främja mångfald
  Fortsätta främja mångfald bland våra medarbetare.

  Utveckling: Stor framgång
  Ytterligare 118 kvinnor började i vårt Accelerating Difference programme som stöder avancemang för kvinnliga ledare. Samarbetar med den brittiska  regeringens Disability Confident-kampanj för att öka medvetenheten kring funktionshinder i vårt företag.

 • Skapa en inspirerande och hälsosam arbetskultur
  Fortsätta främja en arbetsplats som uppmuntrar och underlättar för människor att växa och att arbetet utförs under säkra och hälsosamma former.

  Utveckling: Enligt plan
  Fler anställda än någonsin delade med sig av sina åsikter i vår medarbetarundersökning med en svarsfrekvens på 78 %. Vi har uppdaterat och förenklast våra hälso- och säkerhetsnormer. Överträffat vår rekryteringsmål för nyexaminerade och studenter genom att anställa 470 studenter och doktorander till våra Future Leaders- och Esprit-program globalt.

 • Välgörenhetsarbete
  Utöka möjligheterna för våra medarbetare att jobba som volontärer.

  Utveckling: Stor framgång
  Sen 2009 har vi möjliggjort för 560 anställda från 57 länder att bidra med kvalificerade tjänster på ett värde över £19 miljoner till våra ideella partners genom vårt volontörprogram PULSE. 92 % av deltagarnas linjechefer och medarbetare är överens om att erfarenheten hade hjälpt dem att utveckla sina färdigheter.

Följ utvecklingen över hur vi levererar på våra uppsatta mål på GSK.com.