Våra medarbetare

Att investera i våra medarbetare är en viktig del för att långsiktigt kunna nå framtida affärsmål. Våra metoder och policys är utformade för att skapa rätt arbetsplatskultur, där alla våra medarbetare ska känna sig uppskattade, respekterade, engagerade och inspirerande.

Våra åtaganden

 • Främja mångfald

  Fortsätta främja mångfald bland våra medarbetare.

  Utveckling: Enligt plan

  • Mer än 200 kvinnliga chefer började vårt Accelerating Difference-program, som stödjer avancemang för kvinnliga ledare.
  • Vi fick 100% i Corporate Equality Index, som betygsätter arbetsplatser gällande deras LGBT-jämställdhet i USA.
  • Vi samarbetar med brittiska regeringens Disability Confident-kampanj för att öka medvetenheten kring funktionshinder i vårt företag.
 • Skapa en inspirerande och hälsosam arbetskultur

  Fortsätta främja en arbetsplats som uppmuntrar och underlättar för människor att växa och att arbeta under säkra och hälsosamma former.

  Utveckling: Stor framgång

  • Fler anställda än någonsin delade med sig av sina åsikter i vår medarbetarundersökning med en svarsfrekvens på 78%.
  • Vi har uppdaterat och förenklat våra hälso- och säkerhetsnormer.
  • Överträffat vår rekryteringsmål för nyexaminerade och studenter genom att anställa 470 studenter och doktorander till våra Future Leaders- och Esprit-program globalt.
  • Vi blev framröstade som "top graduate employee" för FoU i Times Top 100 Graduate Employers 2016.
 • Välgörenhetsarbete

  Utöka möjligheterna för våra medarbetare att jobba som volontärer för att bidra till positiv förändring i samhällen somtidigt som individen får möjlighet att utvecklas.

  Utveckling: Avslutad

  • Under 2016 bidrog 73 volontärer från 24 länder med tjänster till ett värde av 3,4 miljoner dollar till 31 ideella partners i 27 länder.
  • 91 % av våra ideella partners uppgav att volontärens inverkan fortfarande märktes av sex månader efter att uppdraget slutade.


Du kan läsa mer om vad vi gör inom området Våra medarbetare på GSK.com.