Man i laboratorium

Vårt beteende

Vårt åtagande att bedriva en genuint ansvarsfull och värderingsbaserad affärsverksamhet påverkar alla delar av företaget, inklusive marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, samhällskontakter, relationen med leverantörer och hur vi genomför och dokumenterar vår forskning.

Alla affärsbeslut sker med våra kärnvärderingar som grund. Vi förväntar oss att alla våra medarbetare och tredje partsleverantörer vi samarbetar med arbetar med transparens, respekt för andra människor, visar på hög integritet och har patienten i fokus i allt hon eller han gör.

Varje år rapporterar vi om vilka framsteg vi gör inom våra åtagande och här presenterar vi en sammanfattning av de som relaterar till Vårt beteende.

Våra åtaganden

 • Etiskt beteende

  Vi fortsätter att stärka vår värderingsbaserade kultur genom att utbilda våra människor på de förväntade standarderna, uppmuntra rapportering av eventuella problem och integrera våra värderingar i hur vi mäter anställdas prestanda.

  Utveckling: Stora framsteg

  • 99% av våra anställda genomförde den obligatoriska årliga Code of Conduct-träningen.
  • Mer än 70 000 personer som arbetar i högriskroller genomförde dessutom ytterligare träning om mutor och korruption.
  • Genomförde bedömningar av 200 ledare för att utvärdera hur väl våra värden är implementerade inom specifika affärsområden.

 • Förstärka våra värderingar i försäljning och marknadsföring

  Förstärka vår värderingsbaserade inställning till marknadsförings- och försäljningsaktiviteter runt om i världen med patientens väl i fokus.

  Utveckling: Stora framsteg

  • Avslutade impementeringen av hur bonus numera baseras till säljteam.
  • Slutade ersätta vårdpersonal (HCP) att föreläsa för andra förskrivare om våra läkemedel.
  • Publicerat alla utbetalningar som gjorts till HCP på 32 marknader över hela Europa (inklusive Ryssland och Ukraina), Australien, Japan och USA.

 • Rigorös patientsäkerhet

  Fortsätta se till patienternas intressen och säkerhet är i fokus när vi utformar och genomför kliniska prövningar, arbetar med produktkvalitet och biverkningsrapportering.

  Utveckling: Stora framsteg

  • Etablerat ett säkerhetsövervakningscenter i USA som samlar data från elektroniska hälsodatabaser, patientrapporterade data och sociala medier för att ge oss en helhetssyn över risker och fördelar med våra produkter.
  • Ökat arbete med gränskontroller för att förbättra vår strategi mot förfalskning.
 • Färre studier på djur

  Strukturerat utmana behovet av studier på djur och arbeta för att minimera negativ inverkan på djurskydd, genom att investera i utvecklingen av alternativa undersökningar och dela med oss av resultaten från våra djurstudier.

  Utveckling: Enligt plan
  • Vi fortsätter stödja forskning om nya testsystem som efterliknar form och funktion hos levande mänskliga vävnader och organ för att undvika behovet av djurstudier.
  • Inledde ett femårigt samarbete med Vaccine2Vaccine-projektet som syftar till att minska djurförsök för släpp av olika batcher av vacciner.
 • Främja mänskliga rättigheter

  Tillämpa FN Guiding Principles on Human Rights and Business inom vår egen verksamhet och i våra leverantörsrelationer.

  Utveckling: Enligt plan

  • Publicerade ett uttalande som svar på den brittiska regeringens Modern Slavery Act 2015 som beskriver våra policyer och processer för att minimera risken för modernt slaveri inom vår verksamhet och i vår leverantörskedja.
  • Fortsatte utrullningen av vårt övervakningsprogram för tredjepart i Latinamerika och Sydostasien.
 • Transparens i kliniska prövningar

  Vara så transparenta i våra kliniska prövningar det bara går, vilket det bland annat innefattar publicering av våra kliniska prövningsrapporter (utan data på patientnivå) för alla våra studier oavsett utfall, samt på förfrågan även göra anonymiserad data på patientnivå tillgänglig för vidare forskning.

  Utveckling: Slutförd och fortsätter

  • 2016 nådde vi vårt mål att göra alla globala studier sedan bildandet av GSK 2000 tillgängliga, 1900 studier totalt.
  • Börjat tillhandahålla sammanfattningar av våra kliniska studier som beskriver resultaten på ett sätt som är lättförståeligt för en allmän publik. Detta inkluderar studiedeltagarna.
 • Säkra etisk samverkan med externa intressenter

  Se till att all samverkan som GSK har med patientorganisationer och politiska beslutsfattare genomförs riktigt, etiskt och transparent.

  Utveckling: Stora framsteg

  • Vi har publicerat vår ståndpunkt på mer än 40 offentliga frågor på vår webbplats, inklusive immateriella rättigheter, prissättning, mänskliga rättigheter och miljökrav.
 • Arbeta med tredjepart

  Vi strävar efter att arbeta med tredjepartleverantörer som delar vårt engagemang för hög etisk standard och att verka på ett ansvarsfullt sätt.

  Framsteg: Enligt plan
  • Avslutat mer än 8700 riskbedömningar av tredje part.
  • Genomfört över 70 tredjepartsrevisioner om hälsa och säkerhet, etik, miljö och arbetsrättigheter.
  • Genomförde ytterligare 1850 revisioner som särskilt fokuserade på kvalitetsprocesser.


Du kan läsa mer om vad vi gör inom området Vårt beteende på GSK.com.