Man i laboratorium

Vårt beteende

Vårt åtagande att bedriva en genuint ansvarsfull och värderingsbaserad affärsverksamhet påverkar alla delar av företaget, inklusive marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, samhällskontakter, relationen med leverantörer och hur vi genomför och dokumenterar vår forskning.

Alla affärsbeslut sker med våra kärnvärderingar som grund. Vi förväntar oss att alla våra medarbetare ställer upp på och bidrar till transparens, respekt för andra människor, visar på hög integritet och har patienten i fokus i allt hon eller han gör.

Våra åtaganden

2012 formulerade vi 23 framåtblickande ansvarsåtaganden grupperat i fyra olika områden, vilka vi pekat ut som centrala för ansvarsfullt företagande. Detta dels för att förtydliga vår ambition, men också sätta press på oss själva genom att följa hur vi löpande levererar mot våra uppsatta mål. Nedan beskrivs våra åtaganden på området Vårt beteende.

 • Förstärka våra värderingar i försäljning och marknadsföring
  Förstärka vår värderingsbaserade inställning till marknadsförings- och försäljningsaktiviteter runt om i världen, med patientens väl i fokus.

  Utveckling: Enligt plan
  Vi rullade ut vår nya säljmodell globalt i januari 2015 och började arbeta för att ändra hur vi samarbetar med sjukvårdspersonal så att vi från och med 1 januari 2016 inte längre betalar dem att tala om våra läkemedel. Vi har också förändrat vårt sätt att stödja utbildning för läkare.

 • Rigorös patientsäkerhet
  Fortsätta se till patienternas intressen och säkerhet, i hur vi utformar och genomför kliniska prövningar, arbetar med produktkvalitet och biverkningsrapportering.

  Utveckling: Stora framsteg
  Vi har utvecklat ett tillsynsprogram för hur vi jobbar med tredje part som kommer att stärka och effektivisera vår syn på risker när tredje part är involverad globalt; infört Fingerprint, ett serialiseringprogram för hela leveranskedjan som ytterligare kommer att stärka våra åtgärder mot förfalskning.

 • Färre studier på djur
  Strukturerat utmana behovet av studier på djur och arbeta för att minimera negativ inverkan på djurskydd, genom att investera i utvecklingen av alternativa undersökningar och dela med oss av resultaten från våra djurstudier.

  Utveckling: Stora framsteg
  Vi använde 26 % färre djur än 2014, en fortsättning på en nedåtgående trend under nio år. 98 % av de djur som användes var gnagare.

 • Främja mänskliga rättigheter
  Tillämpa FN Guiding Principles on Human Rights and Business inom vår egen verksamhet och i våra leverantörsrelationer.

  Utveckling: Enligt plan
  Arbetsrättigheter som ingår i det omfattande nya program för att stärka vår riskhantering när vi arbetar med tredjepart i leveranskedjan. Blev en Living Wage-ackrediterad arbetsgivare i Storbritannien.

 • Transparens i kliniska prövninga
  Vara så transparenta i våra kliniska prövningar det bara går, vilket det bland annat innefattar publicering av våra kliniska prövningsrapporter (utan data på patientnivå) för alla våra studier, oavsett utfall, samt på relevant förfrågan även göra (anonymiserad) data på patientnivå tillgänglig för vidare forskning.

  Utveckling: Slutförd
  Wellcome  Trust tog över ledningen av den panel av externa oberoende experter som överser de förslag att få tillgång till uppgifter om www.clinicalstudiedatarequest.com, ett viktigt steg för att skapa en oberoende datadelning som omfattar studier från hela industrin och den akademiska världen. År 2015 nådde vi också vårt åtagande att tillhandahålla globala studier som går tillbaka till bildandet av GSK år 2000, 1700 studier totalt.

 • Säkra etisk samverkan med externa intressenter
  Se till att all samverkan som GSK har med patientorganisationer och politiska beslutsfattare genomförs riktigt, etiskt och transparent.

  Utveckling: Stora framsteg
  Rankas i topp tre för de mest transparenta FTSE 100 företag av Transparency International i deras Corporate Political Engagement Index. Vi har tagit frame en ny global standard för interaktioner med patientorganisationer.

 • Arbeta med tredjepart
  Vi strävar efter att arbeta med tredjepartleverantörer som delar vårt engagemang för hög etisk standard och att verka på ett ansvarsfullt sätt.

  Framsteg: Enligt plan
  Vi har infört ett omfattande nytt program för att stärka vår riskhantering gällande tredjepartsleverantärer i leveranskedjan. Identifierat över 1300 högriskleverantörer som måste genomgå en bedömning av strategier och metoder föransvarsfullt företagande. Vi har bedömat cirka 200 högriskdistributörer.


Följ utvecklingen över hur vi levererar mot våra uppsatta mål på GSK.com.