GSK House

Var vi finns

GSK sysselsätter knappt 100 000 medarbetare i över 150 länder. Vår försäljnings- och marknadsföringsorganisation återfinns i stort sett över hela världen.

Vårt huvudkontor ligger i London. Vi har därtill ett omfattande nätverk av tillverkningsenheter samt forskningscentra i Storbritannien, USA, Spanien, Belgien och Kina. Med en sådan vidsträckt och alltjämt växande geografisk närvaro, letar vi ständigt efter nya medarbetare. Kolla in var GSK finns i världen.