Läkemedel mot HIV/AIDS

ViiV Healthcare

ViiV Healthcare är ett oberoende, globalt hivföretag dedikerat till att leverera innovativa nya alternativ för vård och behandling av personer som lever med HIV eller AIDS.

Företaget grundades 2009 genom ett unikt partnerskap mellan GSK och Pfizer. Företaget kombinerar nu hivkompetensen från båda företagen tillsammans med Shionogi, som gick med 2012 efter ett långsiktigt samarbete kring gemensam utveckling av flera nya integrashämmare.

Vår nuvarande portfölj med tolv HIV-behandlingar gav en årsomsättning på £2,3 miljarder 2015, vilket ger oss den finansiella stabiliteten för att ha en hållbar och långsiktig syn när vi investerar i vår pipeline av nya läkemedel. Våra forskare är 100 % dedikerade till att hitta nya sätt att begränsa effekterna av HIV på de 36,9 miljoner människor som lever med viruset och för att förstå hur man bäst kan förebygga och behandla sjukdomen. Läs mer om vårt engagemang för FoU (Forskning och utveckling).

Vår dedikerade personal på nästan 700 personer är finns spridda över 15 länder och tre regionala nav, och vi utvidgar denna geografiska räckvidd ytterligare tack vare förhållandet mellan ViiV Healthcare och GSK. Vi är utrustade att snabbt reagera på HIV-samhällets behov och har lanserat branschledande åtkomstinitiativ som hjälper till att leverera på WHO/UNAIDS mål för att nå alla som behöver behandling. Läs mer om vårt innovativa och hållbara tillvägagångssätt för att säkerställa tillgång till medicin.


Dessutom stöder vi aktivt gemenskapsinitiativ, som till exempel programmet Positive Action, genom att samarbeta med likasinnade organisationer som delar vårt etos.

Läs mer om ViiV Healthcare läkemedel.