GSK i siffror

Vår mission är att förbättra livskvaliteten för människor genom att bidra till att man kan göra mer, må bättre och leva längre. Upptäck mer om hur vi gjort detta nedan.

Ökad transparens

1

Vi är det första läkemedelsföretaget som skrivit under kampanjen ”#AllTrials” för transparens kring kliniska studier.

Forskande kvinna med mikroskop

43

Vår investering i forskning för att utveckla nya mediciner, vacciner och egenvårdsprodukter, 2014 (i miljarder kronor).

Läkemedel tabletter

4

Antal marknadsgodkännanden för nya produkter under 2014.

Forskare skriver på tavla

40

Antal molekylära substanser i utvecklingsfas II och III, 2014.

Tillverkningsanlägg

86

Antal tillverkningsanläggningar i 36 länder, för tillverkningar av våra läkemedel, vacciner och egenvårdsprodukter.

Barn som venter på albendazoletabletter

4

Antal miljarder albendazoletabletter donerade för att utrota två försummande tropiska sjukdomar sedan 1998.

ViiV Healthcare

2009

Året vi grundade ViiV Healthcare tillsammans med Pfizer, i syfte att fokuserat utveckla och tillhandahålla läkemedel för personer som lever med HIV.

Far och barn

800

Antal miljoner vaccindoser distribuerade till 170 länder under 2014.