Mission och strategi

Vår mission och strategi

Vår mission är att bidra till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre.

Våra nya affärsprioriteringar

Våren 2017 fick GSK en ny VD, Emma Walmsley.  På ett investerarevent den 26 juli introducerade hon tre nya strategiska prioriteringar vi kommer arbeta mot från 2018 och framåt: Innovation, Performance och Trust.

Våra nuvarande strategiska prioriteringar

Vår verksamhet är fokuserad kring tre strategiska prioriteringar i syfte att uppnå tillväxt, riskminimering och förbättrad långsiktig avkastning. Dessa prioriteringar är: skapa en diversifierad global verksamhet, leverera fler värdefulla produkter, förenkla vår affärsmodell och vara ett ansvarsfullt företag.


Att verka ansvarsfullt och i enlighet med våra värderingar är en självklar del i detta. Något som i slutändan handlar om att möta omvärldens förväntningar på oss som aktör.

Skapa en diversifierad global verksamhet

Vårt mål:

De senaste åren har vi skapat en mer balanserad affärs- och produktportfölj som kan leverera en hållbar försäljningstillväxt. Fokus är våra tre affärsområden: läkemedel, vacciner och egenvårdsprodukter.

Nyckeltal:

313 miljarder

var koncernens omsättning i svenska kronor 2016

 

39 %

av vår omsättning är utanför Europa och USA.

 

40,4 miljarder

Så mycket investerade vi i forskning och utveckling 2016

 

Leverera fler värdefulla produkter

Vårt mål:

Vi har förändrat vår Forsknings- och utvecklingsorganisation (FoU) så att den har bättre förutsättningar att bibehålla en stabil pipeline som kan fortsätta leverera läkemedel och produkter som kanf örbättra behandlingar för patienterna och underlätta för sjukvården. Detta möjliggörs genom ett ökat fokus på produktivitet och avkastning inom vår FoU-organisation.

Nyckeltal:

14

kandidatvacciner i olika stadier av utveckling

 

1500

Antal partners vi samarbetar med och de omfattas av akademiska institutioner, offentlig-privata partnerskap samt läkemedels- och bioteknikföretag

 

Förenkla vår affärsmodell

Vårt mål:

Allt eftersom vår verksamhet fortsätter förändra form ändrar vi hur vi arbetar i syfte att minska krångel och bli mer effektiva. På detta sätt frigör vi resurser som vi kan investera i andra delar av verksamheten.

 

Ansvarsfullt företagande

Vårt mål:

Att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt är en självklar del av vår strategi. Vilka mål vi uppnår är lika viktigt som hur vi gör det. Att försäkra oss om att beslutsfattande och genomförande sker i enlighet med våra värderingar hjälper oss svara upp mot omvärldens förväntningar på oss som aktör.

Nyckeltal:

Tredjeplats

o Pharmaceutical sector Dow Jones Sustainability Index score för ekonomisk, miljömässig och social utveckling

 

Första plats

i Access to Medicine Index samtliga år sedan listan lanserades 2008