Mission och strategi

Vår mission och strategi

Vår mission är att genom världsledande forskning bidra till att människor kan vara mer aktiva, må bättre, leva längre.

Vår verksamhet är fokuserad kring tre strategiska prioriteringar i syfte att uppnå tillväxt, minimera risker och förbättra vår långsiktig avkastning. Dessa prioriteringar är: skapa en diversifierad global verksamhet, leverera fler värdefulla produkter och förenkla vår affärsmodell.

Att verka ansvarsfullt och i enlighet med våra värderingar är en självklar del i detta. Något som i slutändan handlar om att möta omvärldens förväntningar på oss som aktör.

Skapa en diversifierad global verksamhet

Vårt mål:

De senaste åren har vi skapat en mer balanserad affärs- och produktportfölj som ärkapabel att leverera en hållbar försäljningstillväxt. Fokus är våra tre affärsområden: läkemedel, vacciner och egenvårdsprodukter.

I mars 2015 förvärvade vi Novartis vaccinverksamhet (exklusive influensavacciner) och kombinerade våra Consumer Healthcare-företag till ett nytt företag.

Nyckeltal:

23 miljarder pund

var koncernens omsättning i 2014.

 

40 %

av vår omsättning är utanför Europa och USA.

 

Leverera fler värdefulla produkter

Vårt mål:

Vi har förändrat vår Forsknings- och utvecklingsorganisation (FoU) så att den har bättre förutsättningar att bibehålla en stabil pipeline som fortsätter leverera mediciner som bidrar till värdefulla behandlingsförbättringar, till förmån för patienterna och sjukvården. Detta stöds av ett ökat fokus på produktivitet och avkastning inom vår FoU-organisation.

Nyckeltal:

4

godkännanden av nya läkemedel under 2014.

 

Cirka 40

mediciner under utveckling i fas II och fas III.

 

Förenkla vår affärsmodell

Vårt mål:

Allt eftersom vår verksamhet fortsätter förändra form, förändrar vi vår verksamhet för att minska krångel och bli mer effektiva. På detta sätt frigör vi resurser som vi kan investera i andra delar av verksamheten.

Nyckeltal:

48 miljarder

ackumulerade årliga besparingar som har gjorts genom omstruktureringsprogram sedan 2008 i svenska kronor.

 

33

förbättrat arbetskapital i dagar (justerat).

 

Ansvarsfullt företagande

Vårt mål:

Att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt är en självklar del av vår strategi. Vilka mål vi uppnår är lika viktigt som hur vi gör det. Att försäkra oss om att beslutsfattande och genomförande sker i enlighet med våra värderingar, hjälper oss svara upp mot omvärldens förväntningar på oss som aktör.

Nyckeltal:

1a

plats i Access to Medicines Index 2014.

 

1a

läkemedelsföretaget att skriva under kampanjen AllTrials, som verkar för ökad transparens inom läkemedelsforskningen.