Två kvinnor i lab

Vad vi gör

GSK är ett forskningsbaserat hälso- och läkemedelsföretag, som utvecklar och tillverkar produkter inom tre huvudsakliga områden: läkemedel, vacciner och Consumer healthcare-produkter.

Vår verksamhet finns i mer än 150 länder och består av ett nätverk med 84 produktionsanläggningar i 36 länder samt stora forskningscentra i Storbritannien, USA, Spanien, Belgien och Kina.

Omfattande forskning är kärnan i allt vi gör. Varje år investerar vi närmare 40 miljarder kronor i utveckling av mediciner, vacciner och innovativa egenvårdsprodukter. Vi är det enda läkemedelsföretag som forskar inom Världshälsoorganisationens (WHO) tre prioriterade sjukdomsområden - HIV/AIDS, tuberkulos och malaria. Vi är därtill ett av ytterst få läkemedelsbolag som investerar i antibiotikaforskning.

Läkemedel

I vår portfölj finns både patentskyddade och patentutgångna läkemedel. Vårt största terapiområde är luftvägar, inom vilket vi har en lång tradition.

Receptbelagda läkemedel utgör 67 % av den globala verksamheten.

Vacciner

GSK är världens största vaccinföretag. 2014 distribuerade vi närmare 800 miljoner doser vaccin till 170 länder, av vilka 80 procent användes i utvecklingsländer.

Vacciner utgör 14 % av den globala verksamheten.

Consumer Healthcare

Vi tillhandahåller innovativa Consumer healthcare-produkter inom värk och förkylning, hudvård, nutrition och munvård. Mest kända är vi för Alvedon, men vi har även produkter som Otrivin, Voltaren, Sensodyne och Aquafresh.

Consumer healthcare-produkter utgör 19 % av den globala verksamheten.