Consumer Healthcare

Vår Consumer Healthcare-avdelning utvecklar och marknadsför en rad produkter inom områdena smärta, luftvägar, oral hälsa, näring och hud.

Pojke äter kakor

Vi är världens största over-the-counter (OTC) läkemedelsföretag. Vi är nummer ett gällande OTC-läkemedelöver 36 marknader. Vi har en portfölj fylld av välkända globala varumärken inklusive: Aquafresh, Sensodyne och Alvedon.

År 2014 stod Consumer Health för 4,3 miljarder pund, eller 19 %, av GSKs totala omsättning.

Försäljning per kategori (2014)
  £m
Wellness 1,596
Oral health 1,797
Nutrion 633
Hud 310


Vår marknad

I dag tar människor en allt mer aktiv roll i sin egen hälsa. Detta har stärkts av en framväxande global medelklass, stigande sjukvårdskostnader och en åldrande befolkning. Efterfrågan på Consumer Healthcare-produkter växer, särskilt på tillväxtmarknader, där konsumenterna söker mer prisvärda och lättillgängliga produkter.

Konsumenthälsovårdsprodukter är beroende av varumärkeslojalitet och varumärkesskydd. Några av våra äldsta varumärken är mer än 140 år gamla och fortsätter vara populära än i dag.

Vår strategi

Vår strategi är att kombinera vår farmaceutiska kapacitet, vår vetenskapliga expertis och våra värderingar med de starka sidorna i Fast Moving Consumer Goods-världen (FMCG), exempelvis konsumentinsikt och varumärkesfokus, för att bli det bästa FMCG-företaget.

För att åstadkomma detta fokuserar vi på att bygga starka globala varumärken, ständig innovation, best-in-class interaktioner med återförsäljare, sjukvårdspersonal och kunder, produkter av högsta kvalitet i rätt tid och till rätt kostnad samt begåvade engagerade människor.

Forskning för produktinnovation

Vår verksamhet är byggd på vetenskap och detta forskningsarv bidrar till utvecklingen av våra Consumer Healthcare-produkter, vilket ger oss en unik fördel gentemot våra konkurrenter.

I dag använder vi vetenskapen för att snabba upp processen när vi utvecklar nya produktinnovationer, göra dem mer tillgängliga för de människor som behöver dem och för att utveckla värdet för våra konsumenter för att i slutändan utöka vår verksamhet. Samtidigt fortsätter vi att se till att vi uppfyller alla myndighetskrav för prövningar, godkännande, tillverkning, märkning och marknadsföring av våra produkter.