Pojke äter kakor

Consumer Healthcare

Vår Consumer Healthcare-avdelning utvecklar och marknadsför en rad produkter baserade kring fyra kategorier: Wellness, oral hälsa, hud och nutrion.

Vi är ett av världens största over-the-counter-läkemedelsföretag (OTC). Vi är nummer ett gällande Wellness 36 marknader och är marknadsledande gällande specialistmunhälsa. Vi har en portfölj fylld av välkända globala varumärken inklusive: Aquafresh, Sensodyne och Alvedon.  

2016 stod våra egenvårdsprodukter för 5 miljarder pund, eller 26 %, av GSKs totala omsättning.

Försäljning per kategori (2016)
  £m
Wellness 3,726
Oral hälsa 2,223
Nutrion 674
Hud 570


Vår okats på marknaden

I dag tar människor en allt mer aktiv roll i sin egen hälsa. Detta har stärkts av en framväxande global medelklass, stigande sjukvårdsbehov och en åldrande befolkning. Efterfrågan på egenvårdsprodukter växer, särskilt på tillväxtmarknader, där konsumenterna söker prisvärda och lättillgängliga produkter.

Konsumenthälsovårdsprodukter är beroende av varumärkeslojalitet och varumärkesskydd. Några av våra äldsta varumärken är mer än 140 år gamla men är populära än i dag.

Vår strategi

Vår strategi är att kombinera vår kunskap inom både farmaci och Fast Moving Consumer Goods (FMCG)  för att bli det första och bästa Fast Moving Consumer Healthcare-företaget som är drivet av vetenskap och värderingar.

För att göra detta fokuserar vi på att bygga starka globala varumärken, använda oss av innovation, bästa möjliga interaktioner med återförsäljare, vårdpersonal och kunder, högkvalitativa produkter i rätt tid och till rätt kostnad samt begåvade och engagerade medarbetare.

Forskning för produktinnovation

Vår verksamhet är byggd på vetenskap och detta forskningsarv bidrar till utvecklingen av våra egenvårdsprodukter, något som ger oss en unik fördel gentemot våra konkurrenter.

I dag använder vi vetenskapen för att snabba upp processen när vi utvecklar nya produkter, göra dem mer tillgängliga för de människor som behöver dem och för att utveckla värdet för våra konsumenter något som i slutändadn utökar vår verksamhet.

Samtidigt fortsätter vi att se till att vi uppfyller alla myndighetskrav för prövningar, godkännande, tillverkning, märkning och marknadsföring av våra produkter.