Läkemedel

Vår läkemedelsverksamhet utvecklas och utgör ett brett sortiment av läkemedel för behandling av både akuta och kroniska sjukdomar.

Äldre kvinna

Läkemedel står för den största delen av GSKs finansiella intäkter och omsatte 15,5 miljarder pund 2014, vilket motsvarar 67 % av den totala omsättningen för GSK. Verksamheten är fokuserad på ett antal globala franchises som sträcker sig över åtta terapiområden och ett antal plattformar, däribland bioelektroniktekniken som är under utveckling. Vår portfölj består av både patentskyddade och icke-patentskyddade läkemedel.

Försäljning per terapiområde (2014)
  £m
Luftvägar 6,181
Onkologi 1,202
Hjärt- och urogenitala 965
Immunologi/inflammation 214
Annat 2,407
ViiV Healthcare 1,498
Established products 3,011


Vår marknad

Den globala läkemedelsmarknaden är stor. De största tillväxtregionerna de senaste åren har varit tillväxtmarknaderna i Asien och Stillahavsområdet.
 
Denna trend av ökande efterfrågan väntas fortsätta som världens befolkning växer, ekonomierna i tillväxtmarknaderna blir mer välmående och globala förändringar i livsstil påverkar långsiktig hälsa.

Vår strategi 

Vår läkemedelsverksamhet skapar värde genom forskning och tillverkning av innovativa produkter och att göra dessa så tillgängliga som möjligt för länder på alla inkomst- och utvecklingsnivåer.

Samtidigt som vi fortsätter att ha en stark närvaro på utvecklade marknader som USA och Europa ökar vi investeringarna på tillväxtmarknader, bland annat Afrika, där vi ser en betydande tillväxtpotential.

Våra franchises

Vår läkemedelsverksamhet utvecklar och tillverkar läkemedel för att behandla ett brett spektrum av akuta och kroniska sjukdomar. Vår portfölj består av innovativa och etablerade läkemedel och vi har ledande globala positioner inom luftvägssjukdomar, vacciner och HIV.

Vi har varit ledande inom området behandling av luftvägssjukdomar i över 40 år och har en portfölj med etablerade produkter.

Vår HIV-verksamhet hanteras genom ViiV Healthcare, ett globalt specialistföretag inom HIV där vi är majoritetsägare, med Pfizer och Shionogi som övriga aktieägare. ViiV Healthcare är nu ett ledande globalt företag inom HIV och har haft betydande framgång med myndighetsgodkännande och branschledande lanseringar.

Förutom vacciner samt läkemedel inom luftvägar och HIV har vi en portfölj av andra läkemedel för behandling av lupus, benign prostatahyperplasi, typ 2-diabetes och bakterieinfektioner.

Under de senaste sex åren byggde vi upp en betydande onkologiverksamhet och vi har fått flera myndighetsgodkännanden och globala produktlanseringar. Som en del av transaktionen med Novartis, avyttrade vi vår onkologiportfölj, med tillhörande FoU-verksamhet. Detta var en unik möjlighet att skapa värde för aktieägarna och utnyttja den global närvaro som Novartis har inom detta terapiområdet för att förbättra behandlingsresultat för patienter.

Dessutom har vi en Established Products Portfolio (EPP) som omfattar över 50 produkter utan patent och andra lokala produkter. Dessa produkter är en viktig del för vår närvaro på  tillväxtmarknaderna där varumärket GSK är en viktig differentiator.

Fokus på vetenskap

Om vi ​​ska kunna fortsätta att upptäcka nya läkemedel och distribuera dem till de patienter som behöver dem så fort som möjligt, måste vi investera i forskning. År 2014 investerandes 80 % (£2,5 miljarder) av vår totala FoU-utgifterna (£3,1 miljarder) i forskningen efter nya läkemedel. Vår strategi är att öka vår produktivitet inom FoU och förbättra vår innovationstakt, samtidigt som vi kontrollerar våra kostnader.

Vi undersöker olika metoder för att främja och påskynda innovation i våra labb. Efter att ha brutit ner traditionella, industrialiserade FoU-modellen, arbetar våra forskare nu i mindre enheter inriktade på särskilda forskningsområden. Detta uppmuntrar till större entreprenörskap och ansvarstagande. Dessa grupper har till uppgift att försöka hitta de biologiska delar som är inblandade i sjukdomar och skapa molekyler som i slutändan kommer att bli nya läkemedel.

Vi vet också att vi inte kommer att upptäcka allt i våra egna laboratorier och att vi måste samarbeta med andra företag, akademiska institutioner och forskningsorganisationer. Vi har för närvarande forskningssamarbeten med mer än 3000 externa organisationer och antalet ökar varje år.

Vi inser också vårt ansvar att möta samhällets förväntningar på oss att investera i sjukdomsområden där forskning är svår att bedriva eller där typiska affärsmodeller för att belöna innovation inte är relevant; ett exempel är vår antibiotikaforskning. Vi är också ett av de få sjukvårdsföretag som forskar kring Världshälsoorganisationens tre prioriterade sjukdomar: HIV/AIDS, tuberkulos och malaria.