Mamma och barn

Vacciner

Vår vaccinverksamhet är en av de största i världen. Vi utvecklar, producerar och distribuerar över 2 miljoner vacciner varje dag till människor i 170 länder.

Vaccinerna i vår portfölj har hjälpt till att skydda människor från allvarliga sjukdomar i över 100 år. Vår produktionsanläggning i USA har tillverkat smittkoppsvaccin sedan 1882. Idag fortsätter våra vacciner att ta itu med några av världens mest förödande sjukdomar, som pneumokocker, meningit, hepatit, rotavirus, kikhosta och influensa.

Vår vaccinverksamhet inkluderar 41 vacciner som erbjuder skydd mot 22 olika sjukdomar. Vi har en pipeline av 14 kandidatvacciner i olika stadier av utveckling mot ett antal sjukdomar. De nya vaccinerna täcker många av de sjukdomar som fortfarande har allvarliga konsekvenser runt om i världen, som malaria, HIV, tuberkolos och Ebola.

Under 2016 bidrog vacciner med 4,6 miljarder pund (16 %) till den totala omsättningen för GSK.

Försäljning i våra tre största kategorier (2016)
  £m
Kombinationsvaccin för barn 769
Hepatit 602
Meningit 592


Vår plats på marknaden

Vaccination är erkänt världen över som en av de bästa investeringar som någon regering eller sjukvårdsorganisationen kan göra. Under 2012 publicerade WHO och dess 194 medlemsländer en handlingsplan för vaccination som syftar till att förhindra miljontals dödsfall fram till 2020.

Denna plan innebär en mer rättvis tillgång till befintliga vacciner för människor i alla samhällen, ett införande av nya och förbättrade vacciner samt en accelererad forskning och utveckling för nästa generations vacciner. Sammantaget borde detta innebära en växande global efterfrågan på vacciner under de närmaste 10-15 åren.

Till exempel föds mer än 25 miljoner barn varje år i bara Indien och det beräknas att 2020 kommer att finnas över en miljard människor i världen som är över 60 år. För att möta denna efterfrågan är det avgörande att vi har en långsiktig och hållbar verksamhet.

Vår strategi

Vi anser att skyddet mot livshotande sjukdomar ger möjligheter till ökad hälsa, inte bara för enskilda personer men också för de samhällen där de lever. Omkring 40 % av världens barn i dag får minst ett GSK-vaccin för att skydda dem mot potentiellt livshotande infektioner. Samtidigt har 22 miljoner barn i låginkomstländer och de minst utvecklade länderna fortfarande inte tillgång till några vacciner. 

För att nå de människor som skulle kunna dra nytta av vaccination måste vi se till att vi har en hållbar affärsstrategi på det sätt vi utvecklar, tillverkar och distribuerar våra vacciner.  

Sedan början av 1990-talet har vi arbetat hårt för att stödja regeringar att göra en långsiktig investering i immunisering. Vår strategi, som kallas "differentierad prissättning", ger mer flexibilitet då den anpassas efter ett lands välstånd och betalningsförmåga. Vi strävar efter att stödja de länder som långsiktigt åtar sig vaccineringmöjligheter i landet och gör det möjligt för dem att behålla och utöka sitt engagemang kring immunisering allteftersom deras ekonomi stärks.

För de minst utvecklade länderna har vi ett nära samarbete med Gavi, Vaccine Alliance och UNICEF. Dessa organisationer har möjlighet att köpa stora volymer av vacciner till världens fattigaste barn till våra lägsta priser. Drygt 70 % av våra vaccin går till utvecklingsländerna.

70%

av våra vacciner går till utvecklingsländer

12 miljarder dollar

Så mycket kostar malariarelaterad sjukdom och död i Afrika per år

 

Kvalitet och tillverkning

Under 2016 distribuerade vi mer än 833 miljoner doser vaccin i hela världen. De är tillverkade i någon av våra 16 fabriker runt om i världen. För några av våra vacciner kan denna produktionsprocess ta upp till två år.  

I genomsnitt kommer varje parti vaccin har genomgått mer än 100 kvalitetskontroller innan den skickas ut, för att säkerställa att vaccinet håller världsklass. Alla våra vacciner produceras till samma kvalitetsstandard, oavsett var i världen vaccinet kommer att användas. 

Vi investerar kontinuerligt i våra tillverkningsanläggningar, förbättrar våra processer och bygger partnerskap för att säkerställa att vi möter de växande globala behoven av högkvalitativa vacciner. 

Forskning och samverkan

Vetenskapliga framsteg är centrala för vår förmåga att förnya oss, och vi fortsätter att investera i forskning för att upptäcka och utveckla nya vacciner, både för att skydda mot sjukdomar där vaccin ännu inte finns tillgängligt och för att förbättra de vacciner som redan finns. Denna forskning omfattar våra ansträngningar att hitta nya vacciner mot malaria, hiv och tuberkulos.

Vi har nu tre globala FoU-nav: Rockville i USA, Rixensart i Belgien och Siena i Italien. De är inriktade på att upptäcka och utveckla nya vacciner mot ett antal hot mot folkhälsan. Våra ansträngningar är inriktade på vaccinerna som kan erbjuda betydande förbättringar jämfört med befintliga alternativ och sjukdomar för vilka inga vacciner finns.

Vårt tillvägagångssätt är att göra det bästa av vår egen kompetens och erfarenhet, samtidigt som vi bildar kompletterande partnerskap och allianser med andra som ger olika sakkunskaper. Vår vision, där har alla tillgång till de vacciner de behöver, beror på en stadig tillgång till bra idéer och strålande vetenskap. Vi har mycket att erbjuda och genom samarbete kan vi uppnå så mycket mer.

Till exempel utvecklas mer än 90% av vaccinerna i vår pipeline i samarbete med andra. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med regeringar, vårdgivare, tillsynsmyndigheter, akademiska institutioner, icke-statliga organisationer, vaccinproducenter och andra viktiga partner för att ta itu med folkhälsoproblem världen över.