Vacciner

Vår vaccinverksamhet är en av de största i världen. Vi utvecklar, producerar och distribuerar över 2,5 miljoner vaccindoser varje dag till människor i 170 länder.

Mamma och barn

GSK:s vacciner har skyddat människor från allvarliga sjukdomar sedan 1950-talet, när vi införde vårt första poliovaccin. Våra vacciner skyddar människor från många andra sjukdomar, däribland pneumokocksjukdom, hjärnhinneinflammation, hepatit, rotavirus, kikhosta och influensa. Vår pipeline av potentiella nya vacciner täcker många av de sjukdomar som fortfarande har allvarliga konsekvenser runt om i världen, bland annat malaria, HIV, TBC och Ebola.

Vårt förvärv av Novartis vacciner i början av 2015 expanderade kraftigt antalet vacciner vi producerar (nu cirka 40), liksom antalet nya vacciner vi har under utveckling (17), vilket ger oss den bredaste produktportföljen av alla vaccinföretag i världen.

År 2014 bidrog vacciner mer £3,2 miljarder (14 %) till den totala omsättningen av GSK.

Försäljning per kategori (2014)
  £m
Pediatriska vacciner 1,602
Inkluderar vacciner mot: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka, röda hund, meningit C, vattkoppor, pneumokocksjukdom och rotavirusinfektion  
Ungdomar, vuxna och resor 1,590
Inkluderar vaccin mot: influensa (pandemi och säsong), humant papillomvirus (livmoderhalscancer), hepatit A och B, tyfoid, meningit A, C, W, Y och booster vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio  


Vår marknad

Vaccination är erkänt världen över som en av de bästa investeringar som någon regering eller sjukvårdsorganisationen kan göra. Under 2012 publicerade WHO och dess 194 medlemsländer en handlingsplan för vaccination som syftar till att förhindra miljontals dödsfall fram till 2020.

Detta innebär en mer rättvis tillgång till befintliga vacciner för människor i alla samhällen, ett införande av nya och förbättrade vacciner samt en accelererad forskning och utveckling för nästa generations vacciner och tekniker. Sammantaget innebär detta en växande global efterfrågan på vacciner under de närmaste 10-15 åren.

Vår strategi

Vi anser att skyddet mot livshotande sjukdomar ger möjligheter till ökad hälsa, inte bara för enskilda personer utan också för de samhällen där de lever. Omkring 40 % av världens barn får i dag minst ett GSK-vaccin som skydd mot potentiellt livshotande infektioner. Men 22 miljoner barn i låginkomstländer och de minst utvecklade länderna har fortfarande inte har tillgång till några vacciner. 

För att nå de människor som skulle kunna dra nytta av vaccination måste vi se till att vi har en hållbar affärsstrategi kring det sätt vi utvecklar, tillverkar och distribuerar våra vacciner.  

Sedan början av 1990-talet har vi arbetat hårt för att stödja regeringar att göra en långsiktig investering gällande immunisering. Vår strategi, som kallas "differentierad prissättning", ger mer flexibilitet i att den speglar ett lands välstånd och betalningsförmåga. Vi strävar efter att stödja de länder som åtar sig en plan kring vaccinering på lång sikt och göra det möjligt för dem att behålla och utöka sitt engagemang gällande immunisering.

För de minst utvecklade länderna har vi ett nära samarbete med GAVI och UNICEF. Dessa organisationer har möjlighet att köpa stora volymer av vacciner till världens fattigaste barn till våra lägsta priser. Drygt 80 % av våra vaccin går till utvecklingsländerna.

Kvalitet och tillverkning

Under 2014 distribuerade vi mer än 800 miljoner doser vaccin i hela världen. Dessa är tillverkade i någon av våra 17 fabriker runt om i världen. För vissa av våra vacciner kan denna produktionsprocess ta upp till två år.  

I genomsnitt kommer varje parti vaccin att ha genomgått mer än 100 kvalitetskontroller innan det skickas ut, för att säkerställa att vaccinet håller världsklass. Alla våra vacciner produceras till samma kvalitetsstandard, oavsett var i världen vaccinet kommer att användas. 

Vi investerar kontinuerligt i våra tillverkningsanläggningar, förbättrar våra processer och bygger partnerskap för att säkerställa att vi möter de växande globala behoven av högkvalitativa vacciner. 

Forskning och samverkan

Vetenskapliga framsteg är centrala för vår förmåga att förnya oss, och GSK fortsätter att investera i forskning för att upptäcka och utveckla nya vacciner, både för att skydda mot sjukdomar där vaccin ännu inte finns tillgängligt och för att förbättra de vacciner som redan finns. Denna forskning omfattar vårt arbete för att hitta nya vacciner mot malaria, HIV och tuberkulos.

Vi försöker också att övervinna de utmaningar som uppstår när vi transporterar våra vacciner till avlägsna samhällen, eftersom många vacciner i dag måste hålla en konstant låg temperatur under hela distributions- och transportkedjan.

Vår strategi är att göra det mesta av vår egen kompetens och erfarenhet, medan vi samtidigt bildar kompletterande partnerskap och allianser med andra som har andra sorters av kompetens. Vår vision, där alla  i hela världen har tillgång till de vaccin som de behöver, bygger på en kontinuerlig ström av goda idéer och lysande vetenskap. Vi har mycket att erbjuda, men vi vet också att andra det.

Därför är över 90 % av vaccinerna i vår pipeline framtagna i samarbete med andra och vi har lång erfarenhet av att samarbeta med regeringar, vårdgivare, myndigheter, akademiska institutioner, icke-statliga organisationer, vaccinproducenter och andra viktiga partners för att ta itu med de vårdutmaningar som finns världens mest behövande samhällen.