Utvecling av läkemedel mot malaria

GSKs bidrag i kampen mot malaria

Under tiden sekundvisaren på ditt armbandsur hunnit snurrat ett varv, har ett barn dött av malaria någonstans i världen. När den tiden summerat upp till ett år har närmare 600 000 människor – de flesta av dem barn i Afrika – dött av sjukdomen.

Malaria har varit ett hälsoproblem så länge människan funnits. Men framsteg har gjorts på senare år tack vare utökad användning av myggnät och anti-malariabehandlingar – med fallande dödstal som följd. De senaste åren har nydanande klinisk forskning väckt stor uppmärksamhet och framtidstro.

Vad orsakar malaria?

Fienden är ytterst liten, men inte desto mindre farlig. Malaria orsakas av en parasit av sorten Plasmodium, vilken sprids till människor via de myggor som bär på parasiten. Om du har tillräckligt otur att få en infektion är feber, skakningar och kräkningar att vänta. Om den inte behandlas kan sjukdomen leda till anemi, epileptiska anfall, koma och död.

Orsaken må vara mikroskopisk, men problemen är omfattande. Omkring hälften av världens befolkning lever med risken att drabbas av malaria, med flest infektioner förekommande i Afrika söder om Sahara. Tillsammans med TBC och HIV är malaria en av WHOs prioriterade sjukdomar.

Vårt angreppssätt

Vi är fast beslutna om att stoppa sjukdomen – tillsammans med de organisationer vi samarbetar med. Vår malariastrategi står på tre huvudsakliga ben: forskning och utveckling för nya malariabehandlingar och vacciner, investeringar i samhällsaktiviteter genom vårt African Malaria Partnership samt en prissättningsmodell för malarialäkemedel som tar hänsyn till köpkraften i länderna söder om Sahara. Malaria är en sjukdom som både går att förebygga och behandla och alla våra aktiviteter tar fasta på detta.

Vårt African Malaria Partnership etablerades 2001. Det fokuserar på att utbilda samhällen om malaria och de förebyggande åtgärder som kan vidtas, som att sova under behandlade myggnät eller att söka omedelbar behandling i de fall ens barn visar tecken på feber.

Ett vaccin mot malaria?

Under de senaste 30 åren har GSK-forskare arbetat tillsammans med andra aktörer runt om i världen i försök att utveckla ett vaccin mot malaria. Arbetet bedrivs tillsammans med PATH MVI, med stöd av Bill & Melinda Gates Foundation.

Det är för tidigt att säga huruvida tiden är ute för malaria, men kampen måste fortgå på alla tänkbara fronter. Klockan fortsätter ticka…