Vasker hender

Så minskar vi vår totala vattenkonsumtion

Vi använder mer än 15 miljoner kubikmeter vatten per år i vår verksamhet, men den summan står bara för en procent av vår totala vattenanvändning. De resterande 99 procenten relaterar till vatten som används i resterande del av värdekedjan. För att minska vår totala vattenpåverkan behöver GSK minska även våra leverantörers och konsumenters användning av vatten. Vårt mål är att minska vattenanvändningen genom vår värdekedja med 20 procent till 2020.

Vår påverkan på världens vatten

GSK arbetar med externa experter för att få större förståelse för vår totala vattenpåverkan och var denna är som störst. Vi uppskattar att vårt totala ”vattenfotavtryck” relaterade till våra läkemedel, egenvårdsprodukter och vacciner, uppgår till 1 540 miljoner kubikmeter (2013). Produktionen av råmaterial står för en övervägande majoritet av vattenanvändningen, därefter vattenkonsumtion i samband med våra konsumenters och patienters användning av produkterna.

En övergripande bedömning vi genomförde hjälpte oss avgöra inom vilka områden ytterligare analyser är nödvändiga – inklusive vattenanvändning i jordbruksdelen av vår värdekedja, såsom tillverkning av vete, mjölk och glukos, som används i en del av våra produkter. Analysen genomförs nu varje år. Vi börjar också förstå var i världen vår vattenanvändning har en stor inverkan på miljön och samhället. På basis av detta utvecklar och implementerar vi nu effektiva program för att kunna möta vårt åtagande att minska vattenanvändningen med 20 procent till 2020, baserat på 2010 års siffror.

Bland annat har vi redan genomfört satsningar för att få konsumenter att förbruka mindre vatten genom lanseringen av kampanjen ‘Turn off the Tap’, ibland annat Italien, Puerto Rico och Storbritannien, i vilken vi uppmuntrar till att borsta tänderna med mindre vatten, framför allt genom att inte låta kranen spola under tiden.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Samarbete och externt erkännande

Vi arbetar också med externa organisationer för att utveckla en långsiktig strategi för att adressera frågor om vattenbrist, vattenkvalitet och regulatoriska risker samt motverka eventuella negativa effekter på samhällen. Detta bygger på de åtaganden vi gjort inom ramen för FNs CEO Water Mandate, ett initiativ som hjälper företag att utveckla och implementera hållbara metoder, vilket vi skrev under 2009.

Minska vår vattenanvändning

Vi har utvecklat ett systematiserat tillvägagångssätt för att hitta möjligheter att spara vatten, genom att fokusera på de ställen där vi använder de största volymerna, var volymerna ökar samt där vatten är en bristvara. Vi rullade ut ett förbättringsprogram i Pakistan och Kenya 2012, följt av Storbritannien och Indien 2013, där vi också börjat se resultat. Vi använder redan 16 procent mindre vatten, jämfört med 2010. 2013 blev vi det första företaget att tillägnas den globala certifieringen Carbon Trust Water Standard, för vårt arbete.

Följ utvecklingen av vårt vattenarbete på gsk.com.