Publicering av värdeöverföringar till sjukvården

Den 24 juni 2020 publicerade GSK i enlighet med EFPIAs och LIFs Etiska regelverk alla värdeöverföringar som gjorts till hälso- och sjukvården under 2019. Det betyder att du kan se alla betalningar som har gjorts till hälso- och sjukvården sedan 2015. Detta gäller både HCO (Healthcare Organisations – hälso- & sjukvårdsorganisationer) och HCP (Healthcare Professionals - enskild sjukvårdspersonal).

Ett av våra värdeord på GSK är transparens och vi önskar att sjukvårdspersonal och -organisationer vi samarbetar med delar denna värdering med oss. För att vi ska kunna publicera data på individnivå behövs ett samtycke från HCPn i enlighet med GDPR. Vi värdesätter därför samarbete med de personer som samtycker till att dela med sig av denna information. Vi vill helt enkelt att alla våra samarbeten med HCPs ska finnas tillgängliga i vår årliga publicering av värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal.

Se alla värdeöverföringar som GSK Sverige har gjort sedan 2015: Disclosure of payments made to HCPs - Sweden

På LIFs hemsida hittar du alla överföringar från oss och de andra medlemsföretagen: LIF.se