Rädda barnen

GSKs samarbete med Rädda barnen

GSK har en lång historia av samarbeten med Save the Children, Rädda barnen, runt om i världen. Vi har framgångsrikt drivit en rad samhällsorienterade hälsoprojekt tillsammans, till exempel PULSE, som låter GSK-medarbetare lämna sitt ordinarie jobb för att under en period jobba som volontär i ett utvecklingsland tillsammans med Rädda barnen.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

 

 

Våren 2013 breddades och fördjupades samarbetet ytterligare, under namnet Orange United. Utgångspunkten är att strukturerat kombinera expertis och resurser – med målet att hjälpa till att rädda livet på en miljon barn.

Fokus där vi kan göra mest nytta

Varje år dör närmare sju miljoner barn under fem år av sjukdomar som går att förebygga. De senaste tio åren har betydande framsteg skett, med minskad barnadödlighet som resultat. Men mer behöver göras för att fler barn ska slippa dö i onödan. Medan behoven i världens fattigaste länder varierar, återkommer tre områden inom vilka vi känner att våra kombinerade resurser verkligen kan innebära stor förändring:

  • Öka antalet hälso- och sjukvårdsarbetare
  • Förbättra tillgången till vacciner och läkemedel
  • Förbättra tillgången till enkel och näringsriktig mat

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Ett unikt samarbete

Samarbetet är på alla sätt ambitiöst och går bortom den traditionella modellen för sponsring och filantropi, eftersom det berör så många delar av verksamheterna. Genom att strukturerat dra nytta av varandras särskilda kunskaper och resurser, som forsknings- och tillverkningkompetens, påverkansmöjligheter och närvaro i relevanta länder, och fokusera på ovan tre nämnda områden tror vi oss verkligen kunna skapa en bestående förändring för världens mest utsatta barn.

Samarbetet mellan GSK och Rädda barnen kommer mer konkret att jobba med följande projekt:

  • Utveckla en barnvänlig medicin för att minska barnadödlighet bland nyfödda
  • Öka vaccinationstäckningen, särskilt i de samhällen som av infrastrukturella skäl är absolut svårast att nå
  • Forska på nya nutritionsprodukter, i syfte att minska undernäringen bland barn
  • Öka investeringarna i utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal i världens fattigaste länder

Vi kan bli generationen som utrotade den barnadödlighet som beror på sjukdomar det finns behandlingar mot och det genom förhållandevis enkla insatser. Genom påverkansarbete, investeringar i forskning och utbildning kan det bli verklighet.

Läs mer om samarbetet på savethechildren.org.