Corporate responsibility

Ansvar

Vi vill förbättra livskvaliteten för människor genom att göra det möjligt för dem att göra mer, må bättre och leva längre. För att uppnå detta förändrar vi vår affärsmodell och arbetar efter en strategi som bidrar till en hållbar verksamhet genom innovation och ökad tillgång till läkemedel, och samtidigt drivs av våra värderingar.

Att vara kommersiellt framgångsrika och agera med stort ansvar är hur vi skapar en hållbar avkastning för våra aktieägare och leverera på vårt syfte att hjälpa patienter och konsumenter världen över att göra mer, må bättre och leva längre.

I september 2018 tillkännagav vi att vi satsar på en ny uppsättning åtaganden inom tre fokusområden för att ge största möjliga långsiktiga konsekvenser för att förbättra hälsan runt om i världen: Vetenskap och tekonologi, Prisvärt och tillgängligt samt Modern arbetsgivare

 • Använda vår vetenskap och teknik för att hantera hälsobehov

  • Nya medicinska innovationer: Utveckla differentierade, högkvalitativa och nödvändiga läkemedel, vacciner och konsumentprodukter för att förbättra hälsan
  • Global hälsa: Förbättra globala hälsoeffekter genom FoU för infektionssjukdomar som påverkar barn och ungdomar i utvecklingsländer med fokus på hiv, malaria och TB
  • Hälsosäkerhet: Hjälpa världen att bättre förbereda sig för framtida sjukdomsutbrott med pandemisk
 • Göra våra produkter prisvärda och tillgängliga

  • Prissättning: Förbättra hälsan för miljontals människor varje år genom att göra våra produkter tillgängliga till ansvarsfullt satta priser som är hållbara för vår verksamhet
  • Produkters räckvidd: Använda åtkomststrategier för att nå 800 miljoner människor i utvecklingsländer med våra produkter före 2025
  • Tillgång till sjukvård: Partner för att förbättra sjukdomsförebyggande, medvetenhet och tillgång till hälsovårdstjänster för 12 miljoner människor före 2025
 • Att vara en modern arbetsgivare

  • Engagerade medarbetare: Driva engagemanget hos våra anställda och följa upp detta genom kontinuerliga medarbetarundersökningar.
  • Inklusion och mångfald: Accelerera våra framsteg när det gäller integration och mångfald, med sikte på över 37% kvinnlig representation i ledande roller och erkännande i globala hbtq-index före 2022
  • Hälsa, välbefinnande och utveckling: Var ett ledande företag i hur vi stöder medarbetarnas hälsa, välbefinnande och personlig utveckling

 

Grunden för att vara ett ansvarigt företag

Dessa tre prioriterade områden stöds av vårt grundläggande engagemang för att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Det innebär att leverera en pålitlig leverans av högkvalitativa produkter, vårda en värderingsdriven kultur, där frågor hanteras snabbt och transparent, vara ansvariga och transparenta kring hur vi använder data, förbättrar vårt engagemang med patienter och vetenskapliga instanser samt minskar vår miljöpåverkan.

Hur vi rapporterar våra framsteg

Vi kommer att dela med oss ​​av våra framsteg genom att rapportera mot våra nya åtaganden varje år från och med 2019, baserat på resultatet från 2018.

Läs mer om vårt ansvar

Tillgång till sjukvård

Som ett globalt forskningsbaserat läkemedelsföretag har vi möjligheten att förbättra hälsan och livskvaliteten för miljontals människor runt om i världen. Vi utvecklar nya innovativa läkemedel och förbättrar tillgången till dessa för alla patienter, oavsett var i världen de bor.

Agera med ansvar

Vi arbetar för att försäkra oss om att våra värderingar genomsyrar hela verksamheten, inklusive hur vi forskar fram, utvecklar, säljer och marknadsför våra läkemedel.

Våra medarbetare

Våra metoder och policys på området är utformade för att skapa en inspirerande arbetsmiljö som uppmuntrar våra medarbetare att utvecklas som personer och uppnå sin fulla potential. Alla våra medarbetare ska känna sig uppskattade, respekterade och engagerade.

Miljö

Vi vill minska den inverkan på miljön som vår verksamhet och våra läkemedel orsakar genom att minska utsläpp, vattenanvändning och avfall.