Man i laboratorium

Agera med ansvar

Vi förändrar hur vi arbetar för att ytterligare integrera våra värderingar i allt vi gör.

Vi förväntar oss att våra anställda och de tredje parter vi arbetar med agerar enligt våra värderingar - patientfokus, integritet, respekt för människor och transparens. Vi vill förstå och, om möjligt, överträffa samhällets förväntningar på oss. Vi har ändrat hur vi gör affärer, ofta går vi längre branschnormen för att ytterligare integrera våra värderingar.