GDPR

GlaxoSmithKline (GSK) värnar din integritet och hur vi hanterar dina personuppgifter - Inbjudningar

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?
De personuppgifter vi hanterar är namn, emailadress, adress, telefonnummer, titel, och/eller annan information som du väljer att dela i öppna kommentarer i svarskortet.

Hur får vi dina personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss i svarskortet.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att boka GSK möten med dig/din arbetsgivare och för relaterade administrativa ändamål.

På vilka grunder använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter utifrån ett legitimt affärssyfte. Vi behöver infomationen för att kunna boka möten med dig/din arbetsgivare.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i upp till 15 månader.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?
Vi delar dina personuppgifter inom GSK gruppen och vår bokningsbyrå DMTM AB.

Överföring av personuppgifter till andra länder
Dina personuppgifter hanteras av GSK Sverige men kan komma att delas med andra GSK bolag och utvalda leverantörer Inom EU.

Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder flera säkerhetsmetoder och teknik för att skydda dina personuppgifter från icke aktoriserad accesss, användning, publicering, förändring eller radering i enlighet med GDPRs krav. Exempelvis upprättar vi avtal med våra leverantörer för att säkerställa att de håller samma goda skyddsnivå av personuppgifter som GSK.

Dina rättigheter
Du kan ha rätt till: Att fråga GSK om hur dina personuppgifter hanteras och få en kopia av dessa, begära rättelse av personuppgifterna, begära restriktion eller protestera mot hanteringen, begära information och/eller flytta personuppgifter i maskinläsligt format, framföra klagomål till Datainspektionen eller när du har en valmöjlighet att dela dina personuppgifter med GSK, avstå från att göra detta.  

Om du framför klagomål på hanteringen av dina personuppgifter kommer vi respektera detta i enlighet med vad lagstifningen kräver. Detta kan innebära att vi inte kan utföra de processer/tjänser som beskrivs i sektionen ”Hur använder vi dina personuppgifter”

Kontakt
Om du har frågor om hanteringen av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt GDPR är du välkommen att kontakta oss på  SE.CPA@gsk.com.

Personuppgiftsansvarig
Glaxosmithkline AB, org nr: 556236-6343, BOX 516 169 29 SOLNA, besöksaddress: Hemvärnsgatan 9, Solna