Ansvar Miljö

Miljö

För att försäkra oss om att vi kan fortsätta leverera högkvalitativa produkter till patienter och konsumenter även i framtiden, måste vi skydda våra naturresurser och göra det omgående.

Vi strävar efter en koldioxidneutral värdeskedja före 2050 med ambitiösa mål för att minska koldioxid, vatten och avfall under tiden. GSK bidrar också till miljöutmaningar genom att dela vår kunskap och våra resurser genom vårt deltagande i FNs Caring for Climate Initiative och CEO Water Mandatet, en företagsdriven rörelse för att främja vattenförvaltning och sanering.

Du kan läsa mer om vad vi gör inom området Miljö på GSK.com.