Corporate Responsibility

Vi rapporterar årligen om hur vi presterar inom detta område, som en del i vårt åtagande att vara transparent med vår verksamhet.

 
GSK Responsible Business Supplement 2018

Du kan ladda ner vår Responsible Business Supplement och läsa mer om hur vi  levererar på våra uppsatta mål.

Ladda ner vår Responsible Business Supplement 2017 (PDF)