Hälsa for alla

Tillgång till sjukvård

Våra läkemedel, vacciner och konsumenthälsoprodukter förbättrar livskvaliteten för patienter och konsumenter över hela världen.

Men miljontals människor får fortfarande inte de vacciner och den behandling de behöver eftersom de inte har råd med dem, de kan inte få tag i dem lokalt eller läkemedlen helt enkelt inte existerar. Många länder har fortfarande för lite resureser i sina sjukvårdssystem.

Att ta vårt ansvar för att hantera dessa globala hälsoutmaningar och utöka fördelarna med våra produkter till fler människor använder vi oss av öppen innovation som inriktar sig på  medicinska behov som ännu inte blivit mötte, banbrytande nya affärsmodeller för att öka tillgången till våra produkter och samarbeta för att stärka vårdinfrastrukturen.

 

Vill du läsa mer om vad vi gör? Besök gsk.com.