Medarbetare kvinnor

Våra medarbetare

Investeringar i våra medarbetare och samhällen hjälper oss att säkerställa en hållbar verksamhet på lång sikt. Vår anställningspraxis är utformade för att skapa rätt arbetsplatskultur, där alla våra medarbetare ska känna sig uppskattade, respekterade, engagerade och inspirerande.

Du kan läsa mer om hur det är att arbeta på GSK under Karriär och mer specifikt vad vi gör globalt inom området Våra medarbetare på GSK.com.