GSK-medarbetare

Denna sida är endast avsedd för GSK-medarbetare.

Vänligen notera att access till connectGSK, kräver inloggning via företagsnätverket, alternativt anslutning med Pulse Secure. Du kan nå GSK Password Portal utan att vara anslutet till företagsnätverket. Som GSK-medarbetare kan du få tillgång till en webbversion av din kalender och e-mail i Outlook, LiveMeeting och Office Communicator.