Man i laboratorium

Forskning

Forskning och utveckling är kärnan i allt vi gör. De omfattande resurser vi lägger på forskning är en förutsättning för att vi ska ha några nya läkemedel och behandlingsalternativ att erbjuda sjukvården och patienterna. Här kan du lära dig mer om läkemedelsforskning och kliniska prövningar. Ta också del av hur vi delar med oss av klinisk data.

Läs mer