Vår syn på djurförsök

Vårt åtagande

Vi anser att studier på djur i allra högsta grad är föremål för etiska betänkligheter. När vi kan använder vi därför alternativ till djur och vi strävar därtill efter att genomföra studier med så få djur inblandade som möjligt.

Faktum kvarstår dock att studier på djur alltjämt är en central del i läkemedelsforskningen, och i många fall det enda alternativet till att testa effekten och säkerheten hos ett potentiellt läkemedel innan det testas på människor. Ansvariga myndigheter kräver rent av att vi ska ha testat våra läkemedel på människor, innan vi får testa dem på människor. I de fall vi fortfarande använder djur, har vi åtagit oss att göra det etiskt och säkra goda förhållanden för djuren.

Vår avdelning för djurskydd, etik och strategi, ledd av GSKs chef för veterinärmedicin, utvecklar sättet vi arbetar med djur och försäkrar sig om att det sker ansvarsfullt inom hela GSK. 2013 skapade vi ett nytt system för att säkra en global kvalitetsstandard på området. Detta kommer också möjliggöra för medarbetare att dela med sig av goda exempel när det kommer till djurskydd, både internt och externt.

Studier som genomförs av externa aktörer på uppdrag av oss, lyder under samma höga standarder som de studier vi genomför själva. Under de senaste fem åren, har vår kvalitetsgrupp bedömt djurhållning hos mer än 600 samarbetspartners. Den absoluta majoriteten mötte våra standarder för djurhållning eller införde våra rekommendationer till förbättringar. I de fall våra partners misslyckades med att göra realitet av rekommendationerna, alternativt inte visade något engagemang i frågan, avslutade vi helt enkelt samarbetet.

 

Procentuell förändring i användning av antalet djur i vår forskning:

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

 

 

  • Djur användna inom GSK
  • Djur användna av samarbetspartners på uppdrag av GSK
  • FoU-investering, inklusive vaccinforskning

De tre ”R:en”

GSK arbetar för att minska antalet studier på djur. Vår strategi bygger på tre ”R” – Replace, Reduce och Refine:

Byta ut (Replace) studier på djur med andra metoder när det är möjligt:

Forskare i vår grupp för säker farmakologi har utvecklat ett test som använder hjärtvävnad utvecklat från en mänsklig stamcell (iPSC) för att mäta effekten av den kemiska substansen på hjärtats elektriska aktivitet. Testet möjliggör för oss att identifiera, men också förkasta substansen med en potentiellt positiv effekt hos patienter med hjärtarytmi, tidigt i utvecklingen. På detta sätt kan vi ersätta djurförsök, som tidigare användes i detta syfte.

Minska antalet (Reducing) antalet djurförsök:

Vi har minskat antalet djur använda för tester inom genetisk toxikologi av läkemedelskandidater med 75 procent. Detta genom att vidareutveckla internationella riktlinjer som nu möjliggör oss att inkludera denna typ av tester hos gnagare, som redan används för att utvärdera andra säkerhetsaspekter. Denna typ av integrerad studie hjälper oss minska det totala antalet djur – och – samtidigt förbättra vetenskapliga data.

Förfina tekniker (Refine) för att minska smärtan och stressen för djuren:

Alla arter har sina bestämda behov. Att förstå och uppmuntra dessa behov hjälper oss att kunna förbättra djurhållningen för varje art som deltar i våra studier. 2013 skapade vi en behovsstandard för möss, inklusive möjligheten att bygga bo, röra på sig, gnaga, vara tillsammans med alternativt gömma sig från andra.

Vi arbetar nu med att ska samma typ av standard för fler arter. Vi publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter och engagerar regulatoriska myndigheter att jobba för en bredare branschstandard, dela med sig av goda exempel och lära av andra. 2013 sponsrade vi en workshop för experimental design, där över 300 djurforskare inom GSK från USA och Storbritannien funderade över hur vi kan minska antalet djur som används genom att förändra sättet vi genomför våra forskningsexperiment på.