Kliniska prövningar

Kliniska prövningar

Det kan ta närmare 15 år och uppåt 10 miljarder kronor att forska fram och utveckla ett nytt läkemedel.

En läkemedelskandidat, utvecklad av forskare, måste genomgå rigorösa tester för att bevisa sin effekt. Den kliniska prövningsfasen är den fas då substansen eller behandlingsmetoden sedan undersöks på friska eller sjuka människor för att studera dess effekt och säkerhet.

I Sverige arbetar omkring 25 medarbetare med kliniska prövningar. Vi samarbetar med ett flertal kliniker runt om i landet, som genomför kliniska prövningar på sina patienter. GSK hör till ett av de företagen som genomför flest prövningar i Sverige.

Läs mer

Karriär

Är du intresserad av att jobba med kliniska prövningar på GSK? Besök vår karriärdel.