Transparens och delning av data

Transparens och delning av data

Investeringar i forskning och utveckling är kärnan i vår verksamhet. Vi försäkrar oss om att vi genomför vår forskning med höga etiska och kvalitetsmässiga standarder, oavsett var i världen vi verkar. Oavsett om det handlar om patientsäkerhet under en klinisk prövning eller den nödvändiga användningen av djur i vår forskning, tillämpar vi alltid erkänd standard och erkända principer vad gäller god medicinsk vetenskap, integritet och etik.

Vi strävar efter att undanröja alla eventuella tveksamheter genom att vara öppna med vår forskning och på löpande basis engagera akademiska forskare, myndighetspersoner, beslutsfattare och andra intressenter.

Transparens i vår forskning

Vi har gjort ett tydligt åtagande att publicera all klinisk forskning på våra läkemedel och vacciner, oavsett om resultaten är positiva eller negativa. Vi gör detta genom att:

  • publicera resultaten av alla våra studier på Clinical Study Register.
  • ansöka om publicering av alla forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter (peer-reviewed).
  • möjliggöra för externa forskare att få tillgång till detaljerad (anonymiserad) data ända ner på patientnivå.
  • utvidga den tillgängliga informationen på Clinical Study Register.

2013 utökade vi vårt åtagande till att omfatta Clinical Study Reports (CSRs), det vill säga formella mer detaljerade studierapporter över utformning, metod och resultat av en klinisk prövning, vilken ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande till ansvariga myndigheter.

Delning av data

I tillägg till detta, är vi också mer öppna med vår kunskap och expertis på området försummade tropiska sjukdomar (neglected tropical diseases) och delar med oss av våra immateriella tillgångar om det stödjer utvecklingen av att bättre förstå och utveckla behandlingar mot tropiska sjukdomar i utvecklingsländer.