Flaskor utan märkning

Delning av data- uppropet #Alltrials

GSK var det första läkemedelsföretag som skrev under uppropet #alltrials under 2013. Alltrials uppmanar till att samtliga kliniska studiers resultat ska registreras och publiceras. Kliniska studier är utredningar som syftar till att bedöma effekterna - önskade och oönskade - av ett potentiellt läkemedel. Läs mer om hur kliniska prövningar går till här.

Uppropet startades under 2013 och fram till november 2014 har 81 398 personer och 523 organisationer skrivit på uppropet. En av anledningarna till att GSK skrev på #alltrials är att vi vill låta våra erfarenheter och slutsatser komma andra forskare till del. Om återvändsgränder och misstag kan undvikas betyder det att det blir lättare och billigare att utveckla nya läkemedel.

För GSK är det oerhört viktigt att förvalta och hedra det förtroende som frivilliga deltagare i kliniska studier ger oss. Deltagare förväntar sig att studien ska kunna bidra till att de medicinska beslut som fattas av läkare grundar sig på vetenskap från lyckade, men även mindre lyckade, studier.

GSK har ett mångårigt engagemang för att dela resultaten av våra kliniska studier. Därför publiceras samtliga kliniska studier som GSK har genomfört sedan 2004 i Clinical Study Register.