Investerare

Information till dig som investerare, inklusive aktieinformation, aktieanalyser, investerarnyheter och rapporter, hittar du på den globala hemsidan.

Finansiell rapportering

Ladda ner våra årsredovisningar, Corporate Responsibility-rapporter och finansiella sammanfattningar.

GSKs pipeline

Ta del av en sammanställning över de kandidater GSK bedriver forskning på just nu.