Future Leader Programme - Jonathan

Efter examen ville Jonathan jobba för ett globalt företag med värderingar som passade hans egna. GSK kunde möta båda dessa krav och hade dessutom traineeprogrammet Future Leaders program med möjlighet att rotera inom både olika avdelningar och länder.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Efter civilekonomstudierna ville Jonathan arbeta för ett innovativt, högpresterande och multinationellt företag med värderingar som matchade hans egna. Valet föll på GSK och Future Leaders programme.

Upplägget för Future Leaders Programme är att de då man genom  programmet får skaffa sig erfarenheter från olika roller, funktioner och marknader genom jobbrotationer för att sedan kunna avancera till en ledarroll inom företaget efter programmets slut.

Jag hade ingen tidigare koppling till läkemedelsbranschen eller medicin i övrigt, men för mig är det viktigt att jobba med något som jag upplever som betydelsefullt och jag kan inte tänka mig något mer betydelsefullt än att varje dag få bidra till att människor får leva längre och bättre liv.

 

Olika roller i Sverige, Norge och Danmark

Under sina hittills tre rotationer har Jonathan fått prova på flera olika roller. Han började på kontoret i Stockholm som manager för Classic & Established Products, vår portfölj med gamla trotjänare. I denna roll ansvarade han för en mängd produkter som då inte marknadsfördes aktivt men som GSK ville fokusera mer på. I jobbet ingick det dagliga hanterandet av porföljen vilket innefattade bland annat strategiformulering, konkurrensanalys, prissättning och marknadsföring. Dessutom presenterade han ett business case för ledningsgruppen med en analys av portföljen och förslag på ytterligare investeringar.

Efter ett halvår flyttade Jonathan till Norge för att jobba som Key Account Manager för läkemedel mot eksem. Som säljare besökte han kunder (sjukvårdspersonal) och informerade dem om lämpliga patientgrupper för medicinen samt fördelar och risker med behandlingen.

Säljarrollen var en mycket lärorik erfarenhet för mig då jag fick en mycket djupare förståelse av hur vi adderar värde till våra kunder, vilka utmaningar våra säljare möter och dynamiken på läkemedelsmarknaden. Vidare ansvarade jag även för marknadsföringen av denna produkt och var den primära kontakten i Norden för det globala teamet, vilket fördjupade min förståelse för operationell och strategisk planering på en global nivå samt min förmåga att arbeta med seniora stakeholders.

Jonathans nuvarande roll är som Strategy delivery and performance lead för det nordiska klustret (som består av GSK i Sverige, Norge, Danmark, Island, Finland, Estland, Lettland och Litauen). Där är han en del av den nordiska ledningsgruppen och arbetar med strategiimplementering, affärsutveckling och processeffektivisering i vårt nordiska kluster samt fungerar som en högra hand för den nordiska chefen.

En av hans viktigaste arbetsuppgifter är att organisera och facilitera ledningsgruppsmötena och se till att ledningsgruppen når fram till de beslut som måste fattas. Han ansvarar även för ett antal olika processer på nordisk nivå samt för att identifiera förbättringspotential och möjligheter till effektiviseringar rörande sättet vi arbetar i klustret.

Stor frihet

Något som överraskade Jonathan med programmet var hur mycket ansvar och frihet han har fått i sina roller. Detta gör att han i efterhand önskar att han hade tagit ännu mer initiativ och prövat nya saker tidigare under sina rotationer då det finns en stark support för detta från organisationens sida. Han säger också  att läkemedelsbranschen kan vara en relativt komplex och reglerad bransch så det har dykt upp en del överraskningar längs vägen kring hur marknaden fungerar och hur vi måste arbeta.

Jag tar med mig mängder av erfarenheter från arbete utomlands i flera olika roller, en stark kommersiell profil och en utvecklad förståelse för stora, globala företag. Jag upplever även att jag har utvecklats mycket som ledare genom de utbildningar och utvecklingsmöjligheter som erbjudits under programmets gång.


Jonathan planerar att fortsätta arbeta för GSK även efter programmets slut och hans främsta prioriteringar är att skaffa sig erfarenhet av att leda ett team, gärna i en global roll, samt att skaffa sig djupare kunskap och en tydligare profil inom ett specifikt område som exempelvis marknadsföring eller market access.

Låter det intressant?

För den som är intresserad av att söka till Future Leaders Programme har Jonathan några tips.

Våra värderingar och mål är väldigt viktiga inom GSK och min övertygelse är att det är svårt att lyckas inom företaget om man inte kan identfiera sig med dessa. Jag rekommenderar därför alla som planerar att söka att läsa på kring vilket typ av företag GSK vill vara och vad vi vill uppnå.

Jonathan rekommenderar även att man skaffar sig en övergripande förståelse för läkemedelsbranschen redan på förhand för att förstå vår verksamhet och kunna avgöra om det är något för dig. Viktiga förmågor att ha för att få ett lyckat Future Leaders Programme är också att vara självgående, drivkraftig och våga ta initiativ och fatta egna beslut.

 - Jag vet att det låter som klicheer men sanningen är den att man har enorma möjligheter att forma sitt eget program till det man vill att det ska bli och göra ett starkt avtryck, men ingen annan kommer göra det åt dig, avslutar Jonathan.

Låter Future Leaders Programme intressant för dig? Läs mer om traineeprogrammet här: Future Leaders Programme