Vår kultur och våra värderingar

Våra kärnvärden är patientfokus, integritet, respekt för människor och transparens. Vi förväntar oss att våra medarbetare delar våra värderingar och att alltid agera transparent och med integritet.

Vi uppmanar våra medarbetare att alltid ha våra värderingar i åtanke för alla beslut de fattar genom att visa på ett starkt ledarskap, erbjuda individuella utvecklingsmöjligheter och belöna anställda för hur de arbetar såväl som vad de uppnår. Vi vill att alla på GSK känner sig stolta över det arbete de gör, företaget de jobbar för och skillnaden de gör.

Patientfokus

Vi fokuserar på individen och gör vad som är rätt för patienter och kunder. Vi har högsta standarden för etisk medicinsk praxis och styrining i vårt arbete. Dessutom arbetar vi för en en effektiv och ansvarsfull supply chain, vilket är viktigt för våra tillverkningsavdelningar för att kunna leverera läkemedel och produkter av hög kvalitet till patienter och konsumenter.

För att göra detta arbetar vi med våra partners och kunder för att förbättra vården och att hitta nya läkemedel och vacciner. Vi kan bara vinna respekt genom att ta oss tid att se på problem genom andras ögon och leverera produkter med verklig nytta.

Vi får detta att hända genom:

 • Fokusera på patientens och konsumentens behov när vi forskar
 • Säkerställa att patient- och konsumentskydd alltid är högsta prioritet
 • Säkerställa produktkvalitet och leveranssäkerhet

Integritet

Integritet är också av stor vikt när vi arbetar. Att göra vad som är rätt för våra patienter och konsumenter måste vara kärnan i varje beslut vi fattar. På så sätt demonstrerar vi integritet i våra handlingar på alla nivåer varje dag.

Att leva upp till de normer som med rätta förväntas av oss betyder att vi i alla interaktioner måste:

 • Agera lagligt och hederligt i enlighet med alla lagar, regler och policyer
 • Uppmuntra medarbetare att lyfta om något inte känns rätt eller inte ligger i linje med våra värderingar
 • Gör realistiska åtaganden och hålla våra löften
 • Leta efter principer, inte kryphål
 • Uppmuntra anställda att söka vägledning när det råder osäkerhet

Respekt för människor

Vi stöder och inspirerar våra kollegor att hjälpa dem att bli det bästa de kan vara och att uppnå stora saker. Centralt för detta är vår dagliga arbetskultur som bygger på följande fundament:

 • Vi ser till att vår arbetsplats är säker och fri från trakasserier och mobbning
 • Vi söker, värderar och bygger på olika kunskaper, perspektiv och erfarenheter som finns bland våra medarbetare världen över
 • Vi skapar en organisation med hög tillit, med högt i tak och där frågor kan lyftas

Transparens

Eftersom vår verksamhet utvecklas för att möta globala utmaningar, så utvecklas även vår kultur. Öppenhet är en stor del av detta. För oss innebär transparens att vara ärlig om vad vi gör, hur vi gör det och de utmaningar vi står inför. Vi är öppna för att utmana, diskutera och förbättra hur vi arbetar för att återspegla våra värderingar.

Vi försöker att göra detta till handling genom att:

 • Se till att vi säger eller skriver är ärligt och inte vilseledande eller ofullständigt
 • Tillhandahålla aktuell, relevant och korrekt information
 • Demonstrera övertygelse och ta ägandeskap
 • Eskalera viktig information snabbt