GSK House

Var vi finns

GSK sysselsätter runt 100000 medarbetare i över 150 länder. Vår försäljnings- och marknadsföringsorganisation återfinns i stort sett över hela världen.

Vårt huvudkontor ligger i London. Vi har också ett omfattande nätverk av tillverkningsenheter samt forskningscentra i Storbritannien, USA, Spanien, Belgien och Kina. Med en så stor och alltjämt växande geografisk närvaro letar vi ständigt efter nya medarbetare. 
Ta reda på var GSK finns i världen.