Woman in office

Varför GSK?

Som ett forskningsbaserat globalt läkemedelsföretag har vi tydliga värderingar. Vi erbjuder stora utvecklingsmöjligheter oberoende av var du befinner dig i din karriär. Löpande utveckling och belöning av individuella insatser är viktigt för oss. Vi tror på att skapa en professionell men inkluderande arbetsmiljö och låta våra medarbetare bidra positivt till samhället de verkar i.

 

 • Vår kultur och våra värderingar
  Vad driver oss? Våra tydliga värderingar avgör inte bara vad vi vill uppnå, utan också hur vi fattar beslut och arbetar tillsammans. GSK går före övriga branschen i en rad frågor som rör etik och transparens.
 • Utveckling av våra medarbetare
  Vill du ha en individuell utveckling med tydliga mål? GSK har ett omfattande strukturkapital och ett inarbetat arbetssätt när det kommer till karriärplanering och utveckling av våra medarbetare.
 • Belöning av insatser
  Hur skapar vi incitament för våra medarbetare? Vår ersättningsstrategi går hand i hand med våra tydliga värderingar. Ersättningsnivån sätts inte i huvudsak utifrån ekonomiska mått, utan utifrån individuella målsättningar för hur arbetet utförs.
 • Vi bejakar mångfald
  Vill du bli sedd, uppskattad och respekterad som individ? GSK har tydliga åtaganden vad gäller mångfald och inkluderande ledarskap.
 • Fokus på hälsa och välmående
  Vad gör vi för att förbättra och stötta våra medarbetares hälsa och välmående? Vi har särskilda program för arbetsmiljö och goda möjligheter till fysisk aktivitet för våra medarbetare.
 • Medarbetare får hjälpa samhället de verkar i
  Hur möjliggör vi för våra medarbetare att bidra till samhället de verkar i? Inom GSK finns en rad volontärprogram och lokala initiativ som låter medarbetare bedriva välgörenhetsarbete – på arbetstid.