Läkare

Våra receptbelagda läkemedel och vacciner

Du hittar en förteckning över samtliga våra receptbelagda läkemedel och vacciner på fass.se.

Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du läsa mer på GSK Hälsa

Vilka sjukdomar erbjuder vi vaccination mot?

GSK har vacciner mot en lång rad sjukdomar, både för barn och för vuxna. Flera av vaccinerna ingår i svenska barnvaccinationsprogrammet. Vi har också vacciner mot hepatit A och B och andra sjukdomar du kan dra på dig under resa, ett TBE-vaccin och påfyllnad av grundskyddet. Du kan läsa mer om de olika sjukdomarna på vaccinportalen.se