Läkare

Våra receptbelagda läkemedel och vacciner

Du hittar en förteckning över samtliga våra receptbelagda läkemedel och vacciner på fass.se.

Är du hälso- och sjukvårdspersonal kan du läsa mer på GSKpro

Vilka sjukdomar erbjuder vi vaccination mot?

GSK har vacciner mot en lång rad sjukdomar, både för barn och vuxna. Flera av vaccinerna ingår i svenska barnvaccinationsprogrammet. Vi har också vacciner mot bältros, hepatit A och B och andra sjukdomar samt påfyllnad av grundskydddet. Du kan läsa mer om det olika sjukdomarna på vaccin.se