Mission och strategi

Hur vi gör det

Alla på GSK fokuserar på tre prioriteringar: Innovation, Performance, Trust

Innovation

Vi investerar i vetenskaplig och teknisk excellens för att utvecklas och lansera en pipeline med nya produkter som uppfyller behoven hos patienter, betalare och konsumenter.

£3,9 miljarder

investerade vi i forskning och utveckling under 2018

Performance

Vi strävar efter att uppnå branschledande tillväxt genom att investera effektivt i vår verksamhet, utveckla våra medarbetare och leverera felfritt.

£30,8 miljarder

total försäljning under 2018

Trust

Vi åtar oss att säkerställa kvaliteten, säkerheten och tillförlitligheten av våra produkter; och att bygga förtroende genom vårt sätt att engagera oss i prissättning och global hälsa samt att vara en modern arbetsgivare.

78 %

i poäng på vår senaste medarbetarundersökning

39 %

av vår omsättning är utanför Europa och USA.

Första plats

i Access to Medicines index sedan bedömningen började 2008