Läkemedel

Läkemedel

Vår läkemedelsverksamhet upptäcker, utvecklar och tillverkar läkemedel för att behandla ett brett spektrum av världens vanligaste akuta och kroniska sjukdomar.

Vår läkemedelsverksamhet är bred och består av både nya och väl etablerade läkemedel. Vi fokuserar just nu på att forska fram nya läkemedel inom luftvägssjukdomar och HIV/infektionssjukdomar, onkologi och autoimmuna sjukdomar.

Läkemedel står för den största delen av GSKs intäkter och omsatte 17,3 miljarder pund 2017, vilket motsvarar 57 % av den totala omsättningen för GSK.

I vår FoU-organisation spenderas 80% av forskningsutgifterna på två aktuella terapiområden: luftvägar och HIV/infektionssjukdomar; och två områden med potential: onkologi och immunoinflammation.

Vår plats på marknaden

Den globala läkemedelsmarknaden är stor. USA är den prioriterande marknaden gällande tillväxt tillsammans med emerging markets och Stillahavsområdet.
 
Denna trend av ökande efterfrågan väntas fortsätta som världens befolkning växer, ekonomierna i tillväxtmarknaderna blir mer välmående och globala förändringar i livsstil påverkar långsiktig hälsa.

Vår strategi 

Vår strategi är att forska fram och tillverka innovativa läkemedel av hög kvalitet och att göra dessa så tillgängliga som möjligt för länder på alla inkomst- och utvecklingsnivåer.

För att lyckas med detta fokuserar vi på att skapa en stark differentierad pipeline, främst inom till hiv och luftvägar och ökar vårt fokus inom specialterapiområden, som onkologi och immuninflammation

Vår läkemedelsportfölj

Vår portfölj består av både nya och väl etablerade läkemedel och vi har ledande globala positioner inom luftvägssjukdomar och hiv.

Vi har varit ledande inom luftvägssjukdomar i över 40 år och har många etablerade läkemedel där. Under de senaste åren har vi även stärkt och breddat vår luftvägsportfölj med nya läkemedel.


Vår hiv-verksamhet hanteras genom ViiV Healthcare, ett globalt specialistföretag där vi är majoritetsägare med Pfizer och Shionogi som övriga aktieägare. ViiV Healthcare är nu ett ledande globalt företag inom hiv och har haft stor framgång med godkännande och branschledande lanseringar av nya läkemedel. ViiV Healthcare har ett antal andra antiretrovirala läkemedel i klinisk utveckling.

Förutom luftvägar och hiv har vi en portfölj av andra innovativa läkemedelsprodukter för behandling av tillstånd som lupus, urologi och antiinfektionsmedel.

Vi har också en Established Products Portfolio (EPP) som innehåller äldre läkemedel inom  antiinfektion, allergi, centrala nervsystemet, dermatologi, luftvägar och urologi. Dessa produkter är en viktig del av vår Emerging Markets verksamhet där varumärket GSK är en viktig differentiator.

Resan att upptäcka och utveckla nya läkemedel är lång, dyr och består till en hög grad av misslyckande.

Vi utforskar olika metoder för att främja - och påskynda - innovation i våra laboratorier. Efter att ha brutit ner den traditionella FoU-modellen arbetar våra forskare nu i mindre enheter som är inriktade på specifika forskningsområden. Detta uppmuntrar till ökat entreprenörskap och ansvar. Dessa grupper har till uppgift att skapa molekyler som i slutändan kommer att bli nya läkemedel.

Vi vet också att vi inte kommer att upptäcka allt i våra egna laboratorier och att vi behöver samarbeta med andra företag, akademiska institutioner och forskningsorganisationer. Vi har för närvarande forskningssamarbeten med mer än 1500 olika organisationer.

Vi förstår också vårt ansvar för att möta samhällets förväntningar på investeringar i sjukdomsområden där vetenskapen är svår eller där den typiska affärsmodellen för att belöna innovation kanske inte är relevant. Ett exempel på det är vår antibiotikabaserad forskning. Vi är också ett av väldigt få läkemedesbolag som forskar på WHO:s tre prioriterade sjukdomar: HIV/AIDS, tuberkulos och malaria.