Mamma och barn

Vacciner

Vi har en bred vaccinportfölj och en innovativ pipeline med vacciner för att skydda människor i alla åldrar. Vi levererar över två miljoner vaccindoser per dag till personer i över 170 länder.

Vaccinerna i vår portfölj har hjälpt till att skydda människor från allvarliga sjukdomar i över 100 år. Vår produktionsanläggning i USA har tillverkat smittkoppsvaccin sedan 1882. Idag fortsätter våra vacciner att ta itu med några av världens mest förödande sjukdomar, som pneumokocker, meningit, hepatit, rotavirus, kikhosta och influensa.

Vår vaccinverksamhet inkluderar 41 vacciner som erbjuder skydd mot 22 olika sjukdomar. Vi har en pipeline av 14 kandidatvacciner i olika stadier av utveckling mot ett antal sjukdomar. De nya vaccinerna täcker många av de sjukdomar som fortfarande har allvarliga konsekvenser runt om i världen, som malaria, HIV, tuberkolos och Ebola.

Vårt vaccinportfölj innehåller över 40 vacciner för varje stadie i livet och hjälper till att skydda människor mot 22 sjukdomar. Vi har en pipeline av 14 kandidatvacciner under utveckling. En tredjedel av dem är mot sjukdomar som är vanligt förekommande i utvecklingsländerna, inklusive alla tre WHO-infektionssjukdomsprioriteringar: HIV, malaria och TB. Våra andra vacciner under utveckling omfattar vacciner för behandling av KOL och förebyggande av respiratorisk syncytialvirus (RSV). 

Under 2017 bidrog vacciner med 5,2 miljarder pund (17 %) till den totala omsättningen för GSK.


Vår plats på marknaden

Vaccination är erkänt världen över som en av de bästa investeringar som någon regering eller sjukvårdsorganisationen kan göra. Under 2012 publicerade WHO och dess 194 medlemsländer en handlingsplan inom vaccination för att öka tillgången till immunisering för alla i världen, främja innovation inom vaccinindustrin och förhindra miljontals dödsfall.

Denna plan innebär en mer rättvis tillgång till befintliga vacciner för människor i alla samhällen, ett införande av nya och förbättrade vacciner samt en accelererad forskning och utveckling för nästa generations vacciner. Sammantaget borde detta innebära en växande global efterfrågan på vacciner under de närmaste 10-15 åren.

Till exempel föds mer än 25 miljoner barn varje år i bara Indien och det beräknas att 2020 kommer att finnas över en miljard människor i världen som är över 60 år. För att möta denna efterfrågan är det avgörande att vi har en långsiktig och hållbar verksamhet.

Vår strategi

Vår strategi är att få ut högkvalitativa och nödvändiga vacciner till så många människor som möjligt.

För att göra detta fokuserar vi på att skapa en stark patient- och betalarinriktad pipeline, upprätthålla värdefulla partnerskap med länderna vi verkar i och säkerställa hållbar tillgång och överkomliga priser.

70%

av våra vacciner går till utvecklingsländer

12 miljarder dollar

Så mycket kostar malariarelaterad sjukdom och död i Afrika per år enligt WHO

 

Kvalitet och tillverkning

Under 2017 distribuerade vi mer än 798 miljoner doser vaccin i hela världen. De är tillverkade i någon av våra 16 fabriker runt om i världen. För några av våra vacciner kan denna produktionsprocess ta upp till två år.  

I genomsnitt kommer varje parti vaccin har genomgått mer än 100 kvalitetskontroller innan den skickas ut, för att säkerställa att vaccinet håller världsklass. Alla våra vacciner produceras till samma kvalitetsstandard, oavsett var i världen vaccinet kommer att användas. 

Vi investerar kontinuerligt i våra tillverkningsanläggningar, förbättrar våra processer och bygger partnerskap för att säkerställa att vi möter de växande globala behoven av högkvalitativa vacciner. 

Forskning och samverkan

Innovation är det hjärtat av vår verksamhet. Utan det kommer inga nya vacciner för de många sjukdomar som fortfarande hotar individer, familjer och samhällen runt om i världen.

Vår FoU-organisation har kompetens inom virologi, bakterieinfektion och olika adjuvansplattformar. Vi har nu tre globala FoU-nav: Rockville i USA, Rixensart i Belgien och Siena i Italien. De är inriktade på att upptäcka och utveckla nya vacciner mot ett antal hot mot folkhälsan. Vårt arbete är inriktat på vaccinerna som kan erbjuda betydande förbättringar jämfört med befintliga alternativ och sjukdomar mot vilka inga vacciner finns.

Vårt tillvägagångssätt är att göra det bästa av vår egen kompetens och erfarenhet, samtidigt som vi bildar kompletterande partnerskap och allianser med andra som ger olika sakkunskaper. Vår vision, där har alla tillgång till de vacciner de behöver, beror på en stadig tillgång till bra idéer och strålande vetenskap. Vi har mycket att erbjuda och genom samarbete kan vi uppnå så mycket mer.

Till exempel utvecklas mer än 90% av vaccinerna i vår pipeline i samarbete med andra. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med regeringar, vårdgivare, tillsynsmyndigheter, akademiska institutioner, icke-statliga organisationer, vaccinproducenter och andra viktiga partner för att ta itu med folkhälsoproblem världen över.